"Identiteit is zoveel meer
dan Bijbelverhalen lezen"

"Identiteit is zoveel meer
dan Bijbelverhalen lezen"

Iedere ochtend beginnen we de nieuwe schooldag samen. In de kring steken we een kaars aan, lezen we uit de bijbel, zingen we liedjes, luisteren we naar elkaars verhalen en bidden we. ‘Het christelijke karakter van onze school is tastbaar’, zegt intern begeleider Jodi Buter.
‘In de positieve sfeer die op school heerst en in de omgang met elkaar, voel je onze christelijke identiteit. We willen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen en dat ze respect hebben voor elkaar. Dat doen we door iedere dag samen de dag te beginnen, waarin er ruimte is voor gesprek en beleving.’

Liefde

‘Alle klassen lezen iedere dag een bijbelverhaal. We gebruiken de methode Kind op Maandag. De bijbelverhalen sluiten aan bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen en kunnen per groep verschillen. We gaan met de kinderen in gesprek. Welke betekenis heeft het verhaal? Vaak gaat het over liefde, respect, waarden en normen.’

Saamhorigheid

‘Ouders kiezen vaak bewust voor onze christelijke identiteit, omdat ze hun kind iets willen meegeven. Normen en waarden, met respect over elkaar spreken en je kunt als geloof ook hoop putten uit het geloof. Wij zijn een school waar veiligheid, geborgenheid en saamhorigheid belangrijk zijn en uiteraard zijn ook kinderen die niet christelijke worden opgevoed van harte welkom.’
Image

“We praten over liefde, respect, waarden en normen”

Image

Houding

‘Onze identiteit staat niet alleen centraal tijdens de dagopening, maar in alles wat we doen. In de gesprekken die we met kinderen hebben en bij onze vieringen, bijvoorbeeld. Mijn collega’s en ik willen graag een voorbeeld zijn voor de kinderen en ze de liefde van God meegeven.’

Vieringen

‘We vieren Kerst en Pasen. Om en om vieren we deze christelijke feesten in de kerk en op school. Dat is heel bijzonder. Ouders, opa’s en oma’s zijn daar ook bij aanwezig. De kerk is prachtig versierd, de kaarsjes zijn aan en alle kinderen hebben hun feestkleding aan. Prachtig!’
Image