We kunnen niet
zonder betrokken ouders

We kunnen niet
zonder betrokken ouders

Betrokken ouders, we kunnen als school niet zonder. Helpen kan op vele manieren. Van het begeleiden van een leesgroepje, rijden voor een excursie tot het organiseren en ondersteunen van activiteiten of invloed uitoefenen op het beleid. ‘Ouderbetrokkenheid komt van beide kanten’, zegt Marjolijn Doeze Jager.
‘De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het beleid van de school en wordt vertegenwoordigd door drie ouders en drie leerkrachten. Ik ben voorzitter en lid vanuit de oudergeleding. We vergaderen 6 tot 7 keer per jaar over het beleid van de school en behartigen de belangen van het kind en het personeel. Daarnaast zijn we sparringpartner van de directie. Dat zijn heel open gesprekken. Ik merk dat er écht naar je wordt geluisterd. Daarnaast is een ouder van onze MR ook afgevaardigde in de GMR, dit is een overkoepelende MR en deze praat mee over het beleid van stichting Codenz.’

Meebeslissen

‘Wij mogen als MR over veel zaken meebeslissen, maar niet over alles. Zo mogen we wel meedenken over de formatie, maar niet bepalen welke leerkracht er voor welke klas staat. Dat is aan de directie. Het Zuiderlicht heeft sinds schooljaar 2019-2020 een nieuwe directeur en als MR hadden we daar ook een stem in.’

Oudercommissie

‘Ouders kunnen zich ook inzetten voor de oudercommissie voor de activiteiten die school wil doen. Wij hebben een heel actieve ouderraad, die ook veel ouders werft en ervoor zorgt dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Om de leerkrachten te ondersteunen bij vieringen, sportdagen en excursies, bijvoorbeeld.’

Meer weten over de oudercommissie of gelijk lid worden?

“Helpen kan op vele manieren” - Marjolijn

Image
Image

Sfeer

‘We vragen op school altijd erg de hulp van ouders en we zijn blij dat zoveel ouders zich ook daadwerkelijk inzetten. Dat komt van beide kanten. Moesten de kinderen voorheen buiten wachten en in rijen naar binnen als de bel ging, nu mag je alvast de klas in samen met je kind. Even sfeer proeven. Zien hoe kinderen met elkaar omgaan. We zijn een kleine school, iedereen kent elkaar en dat ‘proef’ je als je ’s ochtends even mee de klas ingaat.’