We geven ieder kind
de zorg die het verdient!

We geven ieder kind
de zorg die het verdient!

De kracht van ons onderwijs? Dat is onze manier van lesgeven. Kinderen krijgen klassikaal les, maar ieder op hun eigen niveau. Heeft een kind – om welke reden – dan ook meer zorg nodig, dan hebben wij diverse specialisten in huis. ‘Ik ben echt trots op ons zorgsysteem’, zegt directeur Adriëtta Bos.
Image

Circuitmodel

‘We geven les via het zogeheten circuitmodel, wat betekent dat we voor lezen, rekenen, taal en spelling de kinderen indelen naar instructiebehoefte. Heeft een kind genoeg aan de uitleg van de leerkracht? Of heeft hij of zij juist meer of minder uitleg nodig? Dat verschilt per vakgebied, zo kan een kind met lezen in een andere instructiegroep zitten dan met rekenen. Het mooie van deze manier van lesgeven is dat kinderen zelf heel goed in beeld hebben waar ze goed in zijn.’
Image
Image

Specialisten in huis

‘De Zevensprong is een grote school en het voordeel is dat we hierdoor de capaciteit hebben om veel zorg te verlenen. We hebben een specialist gedrag, taal, rekenen en hoogbegaafdheid, onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Het onderwijs volgt het kind: we anticiperen op wat het kind nodig heeft.’

‘Ons onderwijs volgt het kind’ - Adriëtta

Veilige omgeving

‘Speciaal voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, hebben we de Kameleon als tussenvoorziening, waarmee we zorg in een veilige omgeving bieden. Hier oefenen kinderen bijvoorbeeld aan hun werkhouding of hoe ze aan een taak werken. Hoe pak ik mijn werk aan? Heb ik de stof goed begrepen? Kan ik extra uitdaging krijgen? Kunnen we het samen doen? Tegelijkertijd krijgt de leerkracht van de specialist ook de juiste begeleiding.’
Image
Image

Samen met ouders

‘Dat doen we altijd samen met ouders. We trekken altijd aan de bel als we vermoeden dat een kind meer ondersteuning nodig heeft. Ouders kunnen ons ook altijd benaderen. School-ouder-kind: als deze driehoek in balans is kan een kind optimaal tot ontwikkeling komen.’

Soepele overgang

‘Dat begint al op peuterspeelzaal de Springplank waar we veel mee samenwerken. Zij werken met de voorloper van onze methode bij de kleuters. Verder zijn de peuters regelmatig bij activiteiten in school en hebben onze intern begeleiders regelmatig overleg met de peuterspeelzaal. We doen er alles aan om de overgang naar school zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.’
Image