Meer leergierig
door digitaal werken

Meer leergierig
door digitaal werken

Persoonsgericht leren, dat is wat er gebeurt als kinderen werken met Snappet. Op De Zevensprong werken leerlingen deels in een digitale leeromgeving. “De leerkracht kan direct anticiperen en niet pas tijdens het nakijken als de kinderen al naar huis zijn,” zo legt ICT-coördinator Dirk Gommer uit.
Differentiëren is hier het toverwoord. Als een kind laat zien dat het de les beheerst, biedt Snappet oefeningen die moeilijker zijn. Een leerling die nog moet oefenen, krijgt herhalende stof. De leerkracht ziet welke les er de volgende dag aan de beurt is. “Je kunt heel eenvoudig zien welke kinderen daar niet meer aan mee hoeven te doen. Die gaan verder met verdiepende stof of doen een vak dat het nog minder goed beheerst.”
Image

Uitdagender om informatie op te zoeken

Dirk is blij dat hij veel flexibeler is in de klas. “Namen komen ergens vandaan, die hebben een betekenis. Eerder gaf ik leerlingen een boekje dan kon je om de beurt zoeken. Nu doet iedereen dat tegelijk.” Ook de kinderen zijn leergieriger. “We hadden het over spijkerbroeken. Ineens zoeken ze dingen op over het ontstaan en waarom deze stof zo sterk is. Ze zijn gretiger dan voorheen. Het is uitdagender om op deze manier informatie tot je te nemen.”

"Er gaat niets boven zien dat je iets goed doet bij het verwerken van de lesstof." -Dirk

Ontwikkelen op eigen niveau

Dirk benadrukt dat kinderen niet lui mogen worden of gaan gokken. “Bij spelling en rekenen ligt er een schrift naast je Chromebook. Bij rekenen vul je alleen het antwoord in. De oefening doe je op papier. Er zijn steeds meer niveaus in de groep. Kinderen kunnen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Als je een groepje instructie geeft, dan blijf je werken met het gemiddelde van het groepje.”

Uitdagen tot verder leren

Alle kinderen moeten eigenaar van het eigen leerproces worden. “Vanuit eigenaarschap ga je je competent voelen. De succeservaring die je binnen Snappet is enorm en dat stimuleert kinderen om nog meer verantwoordelijkheid te nemen. Er gaat niets boven zien dat je iets goed doet bij het verwerken van de lesstof. Dat daagt uit tot verder leren.”
Image