Het team van de Zevensprong verzorgt met bezieling christelijk geïnspireerd onderwijs. In onze levensbeschouwelijke lessen vertellen we verhalen uit de Samenleesbijbel. We bidden, praten en zingen met de kinderen over zingevingsvragen en wat dit voor hen betekent. De kinderen gaan in gesprek met elkaar en onderzoeken hoe zij zelf denken over levensvragen. De kinderen leren vanuit de bijbel een positieve bijdrage te leveren binnen de klas, de school, de wijk, het dorp, ons land en de wereld.

Maandviering

Iedere maand sluiten wij af met een maandviering. Tijdens deze viering laten de klassen aan elkaar zien wat zij hebben gedaan tijdens het thema of wat zij de andere klassen willen meegeven. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Vanaf groep 7 zijn er geen maandvieringen meer, maar staan maatschappelijke activiteiten centraal. Er is dan o.a. aandacht voor de voedselbank, het bejaardentehuis, bezoek aan Westerbork en diverse geloofsovertuigingen worden behandeld met daaraan gekoppelde excursies.