Onderwijsdoelen

De Zevensprong biedt hoogwaardig onderwijs waarbij wij rekening houden met verschillen tussen kinderen.

Lees

Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is van verschillende criteria afhankelijk.

Lees

Onderwijskwaliteit

De Zevensprong is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz.

Lees

Onderwijsbehoefte

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren.

Lees

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Met de vrijwillige ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) organiseren we samen met de oudercommissie diverse extra activiteiten...

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Identiteit

Het team van de Zevensprong verzorgt met bezieling christelijk geïnspireerd onderwijs.

Lees

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen en hun schoolbestuur...

Lees