Meer leergierig
door digitaal werken

Meer leergierig
door digitaal werken

De Zevensprong werkt graag samen met partners. Prokino is zo’n partner. Samen zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling van 0-13 jaar. Dit betekent onder andere een vloeiende overgang van de peuterspeelgroep naar groep 1 en van school naar de buitenschoolse opvang. We willen dat kinderen zich veilig voelen voor, tijdens en na schooltijd, dat ze plezier maken en zichzelf én de wereld ontdekken!’
Het kinderdagverblijf en de peuterspeelgroep van Prokino is in school te vinden, evenals de voorschoolse en buitenschoolse opvang. ‘Ook bieden we opvang tijdens vakantie en studiedagen’, zegt Sjura Ouwehand van Prokino enthousiast.
Image

Samen

‘We werken nauw samen met school. Het voordeel? De overgang van het kinderdagverblijf en de peuterspeelgroep en groep 1 verloopt hierdoor soepel. Kinderen van onze groepen die naar De Zevensprong gaan, kennen de school, de kleuterleerkrachten en de kinderen. We doen namelijk heel veel samen. Peuters en kleuters van de instroomgroep spelen regelmatig met elkaar en de thema’s die de kleuters op school behandelen komen bij ons ook terug. Vieringen doen we ook samen. De peuters lopen samen met de kinderen van de basisschool Palmpasen en gaan mee naar de kerstviering in de kerk.’

“Wij zijn gewoon één team” - Sjura

Eén team

‘De medewerkers van Prokino en De Zevensprong kennen elkaar goed. We volgen dezelfde studiedagen, lunchen samen en overleggen met elkaar. Bijzonder is dat sommige buitenschoolse opvang-medewerkers óók onderwijsassistent zijn op school en dat sommige onderwijsassistenten werken op de buitenschoolse opvang. 'Wij zijn gewoon één team.’

Herkenbaarheid en rust

‘We werken op dezelfde manier en stellen hierbij het kind centraal. Dit zorgt voor herkenbaarheid en rust. We hebben hierin oog voor ieder kind en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op hun belevingswereld. Ook voor kinderen die meer zorg of begeleiding nodig hebben trekken we samen op.’
Image
Image

Voorschoolse opvang en BSO

‘Ouders van basisschoolleerlingen die vroeg naar hun werk gaan, kunnen tussen 7.00 en 8.45 uur gebruik maken van voorschoolse opvang. Na schooltijd bieden we tot 18.30 uur buitenschoolse opvang aan (buitenschoolse opvang). We bieden elke middag activiteiten aan waar de kinderen aan deel kunnen nemen, bijvoorbeeld 10 tellen in de rimboe in de gymzaal, samen naar het bos of koken, een wedstrijd wie bouwt de hoogste kapla- toren of een mooie krijttekening buiten maken. Zo bedenken en organiseren de kinderen regelmatig zelf activiteiten, zoals ‘Prokino got talent’, een talentshow waarbij ieder op zijn of haar eigen manier mee kan doen. Nieuwsgierig? Kom gewoon een keer langs!’