"We beginnen de dag
met een gebed of lied"

"We beginnen de dag
met een gebed of lied"

De Zevensprong is een christelijke school. Hoe je dit merkt? We beginnen elke dag met een gebed of een lied. We starten de dag samen en sluiten de dag ook samen af. ‘Bij het vertellen van Bijbelverhalen proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen’, vertelt leerkracht Nelly Boswijk.
‘We gebruiken Bijbelverhalen om met elkaar in gesprek te gaan over dingen die we meemaken. We vertellen, leggen uit en stellen de vraag; wat betekent dit voor jou? Bij het thema “het is een wonder” vertellen we bijvoorbeeld het verhaal over Jezus die water in wijn veranderde. Maar we praten ook over wat een wonder is en of kinderen wel eens een wonder hebben meegemaakt. Dat het gesprek uiteindelijk uitkomt op de geboorte van een broertje of zusje is heel leuk en waardevol.’

In de kring

De kleuters beginnen iedere ochtend in de kring. In de midden- en bovenbouw doen we dit 2 keer per week. De levensbeschouwingslessen zorgen ervoor dat we met elkaar in contact staan. Het zorgt voor rust en het biedt de gelegenheid om over onderwerpen te praten die thuis of in de klas spelen, positief of negatief.’

Kerst en Pasen

‘We besteden op school veel aandacht aan vieringen. Onze kerstviering is ieder jaar in De Ark. Iedere klas heeft een aandeel in de viering en ouders en opa’s, oma’s zijn van harte welkom om mee te gaan. Ook staan we uitgebreid stil bij Pasen. De kinderen mogen de viering helemaal zelf vormgeven en dit is altijd een succes.’
Image

“Jezus is ons voorbeeld” - Nelly

Image

SingOut

Elke maand staat er een thema centraal. Binnen dat thema vertellen we Bijbelverhalen en is er ruimte voor levensvragen van kinderen. Gedurende het jaar hebben we verschillende vieringen. Iedere klas draagt iets bij; een gedicht, toneelstukje of iets anders. Dat is voor de groepen 1,2 en 3,4 en 5,6. De groepen 7 en 8 voeren maatschappelijke activiteiten uit. Aan het eind van het jaar verzorgen de leerkrachten een jaarsluiting, SingOut genaamd. Tijdens de SingOut zingen we onder leiding van een band christelijke liedjes en sluiten we het schooljaar af. Uiteraard zijn ouders van harte welkom.

Omzien en respect

‘De Zevensprong is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar goed kennen. De sfeer is fijn en we vinden het belangrijk om voor elkaar te zorgen, elkaar te helpen en meningsverschillen of ruzies uit te praten. Lang niet alle kinderen die bij ons op school zitten, groeien thuis op met het geloof. Dat geeft niks. Wij willen kinderen vooral laten zien dat het belangrijk is om naar elkaar om te zien en respect te hebben voor elkaar. Jezus is hierin ons voorbeeld.’
Image

Wereld ontdekken

‘We vinden het belangrijk dat kinderen de wereld om hen heen ontdekken. In de bovenbouw leren we daarom ook over andere geloven en bezoeken we bijvoorbeeld een moskee. Daarnaast zoeken we maatschappelijke verbindingen. Zo gaan de kinderen samen aan de slag voor Dorcas en nemen ze een kijkje in de keuken bij de voedselbank’, besluit Nelly enthousiast.