Ouders zijn serieuze
gesprekspartners

Ouders zijn serieuze
gesprekspartners

Bij Codenz vinden we het belangrijk dat ouders en leerkrachten mede het beleid van scholen en van Codenz bepalen. Zo heeft iedere school een medezeggenschapsraad (MR) en is iedere school vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR praat mee over bovenschoolse onderwerpen, zoals het bestuursformatieplan, de meerjarenbegroting, scholing van leerkrachten en de toekomstvisie en structuur van Codenz. ‘Bij Codenz staat het kind centraal en eigenlijk is dat bij de GMR niet anders’, vertelt Bianca de Hoop, voorzitter van de GMR.
Image

Goede gesprekken

‘Het is mooi om te zien dat leerkrachten en ouders ieder hun eigen expertise inbrengen, waardoor we (met een portie gezond verstand) tot goede gesprekken komen. Binnen de GMR hebben we vijf verschillende commissies: identiteit, onderwijs, personeel en organisatie, financiën, beheer en huisvesting en communicatie en educatief partnerschap.’

Prettige samenwerking

‘Onze eerste gesprekspartner is de bestuurder van Codenz, Rob Sakko. We spreken hem minimaal zes keer per jaar. Het is prettig dat we in een vroeg stadium worden betrokken bij (nieuw) beleid. We stellen vragen en delen onze standpunten. En ook niet onbelangrijk: er wordt naar onze mening geluisterd.Twee keer per jaar hebben we een gesprek met de Raad van Toezicht.

‘Er wordt naar onze mening geluisterd’ - Bianca

Medezeggenschapsraad

Ieder school heeft een MR, die bestaat uit ouders en leerkrachten. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp over het beleid van de school ter sprake brengen. ‘Het is niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar als ouder of leerkracht kun je wel zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Bij de GMR gaat dat net zo. Samen met de bestuurder vullen we de agenda. Hiervoor krijgen we input van degenen met wie we samenwerken.’
Image
Image

Meedenken

‘Ik ben naast voorzitter van de GMR ook MR-lid van De Zevensprong, de school waar mijn kinderen op zitten. Ik vind het belangrijk en belangrijk om mee denken over de visie van de school. Zo praat ik mee over hoe de school levensbeschouwend onderwijs vormgeeft en hoeveel klassen we in het nieuwe jaar maken. We worden zowel als MR als GMR gezien als serieuze gesprekspartner.’