De Tamarisk is volop
in beweging

De Tamarisk is volop
in beweging

De Tamarisk is volop in beweging. De leerkrachten hebben passie voor hun vak en proberen elke dag weer het beste uit de leerlingen te halen. ‘Het is heel gaaf om dit samen te doen. We spreken als leerkrachten niet over jouw kind, maar over ons kind. We doen het samen’, zegt directeur Geertje van Keulen.
Image

Goede klik

‘Het begint allemaal met een goed pedagogisch klimaat waarin je als kind wordt gezien. Een goede klik met je leerkracht is heel belangrijk om je prettig te voelen. Op je plek zitten en je veilig voelen, is belangrijk om goed te kunnen leren.’

Leerkracht speelt mee

‘Voor kleuters is spel en het hebben van een rijke leeromgeving heel belangrijk. De leerkracht neemt ook een rol aan en speelt bijvoorbeeld in de poppen- of bouwhoek mee om het spel rijker te maken. Zelfstandig werken en verantwoordelijkheid is iets waar we ook al groep 1-2 mee bezig zijn. Kleuters mogen bijvoorbeeld binnen het thema waaraan we werken zelf een activiteit kiezen.’

‘Alles wat we doen, doen we met een reden’ - Geertje

Image
Image

Leren plannen

‘Vanaf groep 3 werken we met dag- en weekkaarten. De leerkracht helpt plannen: wat doe je en wanneer doe je dat? Kinderen weten wanneer er instructie wordt gegeven. Snap je de stof al? Dan ga je na een korte instructie aan het werk. Heb je meer uitleg nodig, dan blijf je bij de les. Heb je echt moeite om de stof eigen te maken? Dan wordt het op een andere manier uitgelegd, eventueel met materialen.’

In het atelier

‘Een keer per week werkt groep 3 tot en met 5 in het lokaal aan opdrachten voor techniek, dans, drama en handenarbeid. Ze werken groepsdoorbrekend en mogen kiezen wat ze die middag gaan doen. Hierdoor leren ze ook kinderen uit andere klassen leert kennen en voel je je niet alleen in je klas maar ook daarbuiten veilig.’

Ouders zijn belangrijk

‘We zoeken heel nadrukkelijk de verbinding met ouders. Zij zijn de expert als het om hun kind gaat. Dus trekken we heel graag met ze op. En gelukkig zij ook met ons. We vinden het fijn om te merken dat ouders betrokken zijn en zich inzetten voor de school door bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolfeest te organiseren.’
Image