Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is onder meer afhankelijk van de volgende criteria: het advies van de school, de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem gedurende de basisschoolperiode en de uitslagen van de Eindtoets.
Bij ons op school maken de kinderen van groep 8 de eindtoets van IEP. Met deze eindtoets meten we de ontwikkeling van rekenen, lezen en taalverzorging. De scores liggen tussen de 50 en 100.