‘We gaan uit van het positieve’

‘We gaan uit van het positieve’

We gaan uit van de kracht van kinderen. Wat kun je al wel en waar heb je nog hulp bij nodig? Wat wil je leren en hoe ga je dat doen? Gedragsspecialist Hitsje van Oudheusden vertelt hoe we kinderen helpen met leren bij ons op school.
Image

We kennen elkaar

Onze school kenmerkt zich door een open sfeer. We kennen elkaar allemaal goed, leerkrachten, kinderen en ouders. Als gedragsspecialist begeleid ik kinderen individueel, maar ik word ook door leerkrachten gevraagd om mee te kijken in de klas, naar de groepsdynamiek bijvoorbeeld. We doen het samen.’

Gezellige klas

‘Als je een gezellige klas wilt zijn, welke regels horen daar dan bij? Deze regels stellen alle groepen aan het begin van het schooljaar op. Ik merk dat kinderen dat prettig vinden. We werken ook met de Kanjertraining voor een positieve sfeer in de klas. Net als rekenen en taal is gedrag iets dat kinderen moeten leren.’

Gedrag en leren

‘Gedrag en leren zijn namelijk aan elkaar gekoppeld. Als je niet lekker in je velt zit, dan lukt het ook niet zo goed om te leren. Andersom geldt het ook. Als de leerstof te makkelijk of te moeilijk is, lopen kinderen op hun tenen of ze vervelen zich. Dat zie je dan vervolgens vaak terug in het gedrag.’

Wat heeft kind nodig?

‘Samen met de intern begeleider en de leerkrachten kijken we naar wat een kind nodig heeft. We werken samen met Sterk in de Klas, als kinderen moeite hebben met concentratie, ze onzeker zijn of voor hun gedrag. Soms werken we samen met Intraverte, die kinderen helpt in hun ontwikkeling via spel en beweging. Zij zijn elke donderdag in school aanwezig en een vertrouwd gezicht voor onze leerlingen. Heel laagdrempelig dus.’
Image
Image

Uitgaan van positieve

‘We gaan uit van het positieve: de kracht van een kind. Welke dingen kun je al heel goed en welke dingen moet je nog leren? En weet je wat het mooie is? Een kind weet dat zelf heel goed. Vervolgens gaan we met ze in gesprek en vragen we ze om na te denken wat ze eraan hebben om dit te leren. Op die manier betrek je ze bij hun eigen leerproces en dat vergroot de motivatie.’

‘Gedrag en leren horen bij elkaar’ - Hitsje