Samen leren
om zelf te groeien!

Samen leren
om zelf te groeien!

‘Wij geven heel goed onderwijs!’ Directeur Geertje van Keulen is zichtbaar trots op de kinderen, de leerkrachten en de school. ‘De Tamarisk is een rustige en fijne school. Kinderen groeien als leerkrachten ze écht zien en horen. Dat betekent dat onze school een plek is waar een kind zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelt.’
Image

Hoge verwachtingen

‘Kinderen verschillen van elkaar. Dat weten wij en daar houden wij rekening mee. Ieder kind kan leren en daarmee doelgericht de volgende stap zetten in de eigen ontwikkeling. Leren doen we samen, waarbij elk kind eigen verantwoordelijkheid krijgt. Door deze verwachtingen te hebben en uit te spreken zien we dat kinderen daaraan willen en kunnen voldoen. Dat gaat niet alleen over rekenen, taal en lezen. Wereldoriëntatie, creativiteit en talentontwikkeling hebben ook een rol in hoe wij naar kinderen kijken. We bieden onderwijs aan vanuit de eigen leefwereld van kinderen en maken daarbij gebruik van veel betekenisvolle materialen.’

‘We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.’ - Geertje

Leerkrachten versterken elkaar

‘We leren samen om zelf te groeien. Dat geldt ook voor het team. In leerteams zien we elkaars kwaliteiten en leren we daar gebruik van te maken. We helpen elkaar om belangstelling, kennis en talent te ontdekken en uit te breiden. Onze leerteams zijn gericht op kansen en groei. Dat ervaren we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo kijken we ook naar de kinderen. We spreken als leerkrachten niet over ‘het kind uit jouw groep’, maar over ‘ons kind’. We doen het samen en we hebben daar plezier in! Onze kinderen ontwikkelen zich tot wereldwijze burgers die weten wat ze kunnen en willen.’
Image
Image
Image

Maatschappij in het klein

‘De Tamarisk is een dorpsschool. Net als in het dorp komen de kinderen uit verschillende situaties en culturen. Dat maakt onze school levendig en divers. Kinderen kunnen veel van elkaar leren als ze allemaal hun eigenheid meebrengen. Die openheid naar elkaar zie je ook terug in ons gebouw. De lokalen hebben wanden die openschuiven. Op een gemiddelde schooldag staan ze allemaal open. Samenwerken is bij ons heel belangrijk. Kinderen zijn het gewend om op de lespleinen te werken. Rekenen doen we bijvoorbeeld allemaal tegelijk. Op die manier werken kinderen uit verschillende groepen samen op hetzelfde niveau.’

Ouders zijn belangrijk

‘We zoeken heel nadrukkelijk de verbinding met ouders. We vinden het belangrijk dat ouders ook een puur gevoel hebben bij de school. Dus trekken we heel graag met ze op. Zij gelukkig ook met ons. We vinden het fijn om te merken dat ouders betrokken zijn en zich inzetten voor de school.’
Image