Leerkrachten leren van elkaar

Leerkrachten leren van elkaar

Leerkrachten werken in leerteams op De Tamarisk. In een leerteam specialiseer je je in een vak. “Essentieel om kinderen te laten groeien en groter te laten worden,” zo legt een leerkracht uit. “We kunnen niet allemaal specialist in alles zijn dus we maken gebruik elkaars expertise. In ieder leerteam blijven de collega’s zich ook bijscholen.”
De diversiteit aan specialisaties van leerkrachten is enorm. “Als je een kind hebt met een leesachterstand, dan heb je hier minstens twee specialisten die ook nog eens onderling overleggen. Dat is voor ouders een prettige gedachte. Ook voor ons, we helpen elkaar en daarmee de leerlingen.”
Image

Samen leren | zelf groeien

Dat geldt ook voor het team. In de leerteams werken we samen om vervolgens als leerkracht te groeien in expertise. Het leerteam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling op een vakgebied. Er wordt gewerkt met een jaarplan waarin de doelen staan die we als team willen bereiken. Ieder leerteam geeft regelmatig een presentatie aan de rest van het team. ‘Zo houden we we elkaar op de hoogte en leren we van elkaar. Je kunt alleen de kinderen laten leren als je zelf ook blijft leren.’

“We houden elkaar op de hoogte en leren van elkaar”

Kwaliteit van onderwijs omhoog

“De drie leerteams zorgen er echt voor dat we als team de kwaliteit van ons onderwijs verhogen. In het onderwijs ben je nooit klaar. Het blijft zich ontwikkelen. Wij halen daar op deze manier het beste uit. Ieder kind profiteert daarvan en ouders weten dat ze ons daarop kunnen aanspreken.”

Leerteams de Tamarisk

  • Taal/lezen
  • Rekenen
  • Wereldoriëntatie en burgerschap
Image