Leerkrachten leren van elkaar

Leerkrachten leren van elkaar

Leerkrachten werken in leerteams op De Tamarisk. In een leerteam specialiseer je je in een vak. “Essentieel om kinderen te laten groeien en groter te laten worden,” zo legt een leerkracht uit. “We kunnen niet allemaal specialist in alles zijn dus we maken gebruik elkaars expertise. In ieder leerteam blijven de collega’s zich ook bijscholen.”
De diversiteit aan specialisaties van leerkrachten is enorm. “Als je een kind hebt met een leesachterstand, dan heb je hier minstens twee specialisten die ook nog eens onderling overleggen. Dat is voor ouders een prettige gedachte. Ook voor ons, we helpen elkaar en daarmee de leerlingen.”
Image

Leerkrachten blijven leren

Ieder leerteam geeft regelmatig een presentatie aan de rest van het team. “Zo houden we elkaar op de hoogte en leren we van elkaar. Je kunt alleen de kinderen laten leren als je zelf ook blijft leren.”

Leerteams in stijl van de school

Binnen alle teams wordt gewerkt vanuit het gevoel en de warmte die De Tamarisk uitstraalt. Het leerteam Gedrag houdt zich onder meer bezig met de kanjerlessen. In dit team komt ook zelfstandigheid aan bod en leren leerkrachten hoe ze een goed pedagogisch klimaat kunnen bevorderen. In de nieuwsbrief houden de leerteams ouders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

“We houden elkaar op de hoogte en leren van elkaar”

Kwaliteit van onderwijs omhoog

“De vier leerteams zorgen er echt voor dat we als team de kwaliteit van ons onderwijs verhogen. In het onderwijs ben je nooit klaar. Het blijft zich ontwikkelen. Wij halen daar op deze manier het beste uit. Ieder kind profiteert daarvan en ouders weten dat ze ons daarop kunnen aanspreken.”

Leerteams de Tamarisk

  • Taal/lezen
  • Rekenen
  • Gedrag
  • Meer- en hoogbegaafdheid
Image