De leerlingenraad weerspiegelt de democratie

De leerlingenraad weerspiegelt de democratie

‘We vinden het belangrijk dat leerlingen ervaren dat er echt naar hen wordt geluisterd. Ze voelen dat zij verschil kunnen maken op school, maar straks ook in de wereld. Daarom heeft De Tamarisk een leerlingenraad, waarmee we werken aan actief burgerschap. De leerlingen ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, maar ook voor anderen en leren gaandeweg over het belang van de democratie’, aldus directeur Geertje van Keulen.

Officiële verkiezingen

‘De leerlingenraad bestaat uit acht leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 en vertegenwoordigt alle kinderen van de school. Deze leerlingen worden democratisch gekozen door hun klasgenoten. Voorafgaand aan de verkiezing vindt er een heuse verkiezingscampagne plaats, compleet met verkiezingsprogramma’s en posters. Ook de verkiezing zelf verloopt heel officieel. Leerlingen brengen met een rood potlood hun stem uit op een stembiljet in een stemlokaal. We merken dat leren over democratie door te doen veel effectiever is.’

Van dromen naar daden

‘De verkozen leerlingen ontdekken tijdens de eerste vergaderingen dat ze niet alleen beloftes kunnen doen, maar dat ze die vervolgens ook moeten nakomen. Ideeën als langere pauzes, eerder vrij of een overdekt schoolplein zijn niet heel realistisch. Groot dromen mag, maar het moet wel haalbaar zijn. Al snel merk je dat ze de stap maken naar gezamenlijke doelen. Soms moet ik bijsturen tijdens een vergadering, maar leerlingen gaan toch vaak verstandig om met de verantwoordelijkheid die ze krijgen. Dat is geweldig om te zien.’
Image
Image

Zittingstermijn

‘Leerlingen mogen één jaar in de leerlingenraad zitting nemen. We willen zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid bieden om deze ervaring op te doen. De leerlingenraad gaat ook samenwerkingen aan met bijvoorbeeld de oudercommissie.’

“Leerlingen gaan verstandig om met de verantwoordelijkheid die ze krijgen” - Geertje

Verantwoordelijkheid draag je samen

‘Het is belangrijk dat de leerlingen de verantwoordelijkheid die ze krijgen als gezamenlijke opdracht ervaren. Niet alleen met de andere raadsleden, maar ook met school. Daarom zit ik er als voorzitter altijd bij. Uiteraard hebben ze mij ook nodig als beslisser. We moeten immers niet enkel praten, maar ook in actie komen. De raad wil bijvoorbeeld dat de straat bij school eenrichtingsverkeer wordt. Hoe kunnen we dit doel behalen? Wie of wat hebben we daarbij nodig? Wanneer gaan we die benaderen? Kortom; er wordt ook echt iets bereikt.’
Image