Identiteit is zoveel meer
dan Bijbelverhalen lezen

Identiteit is zoveel meer
dan Bijbelverhalen lezen

De bijbel is bij ons op school belangrijk. We lezen uit de bijbel en vertalen die naar de tijd waarin we nu leven. ‘We willen dat kinderen zich veilig voelen’, vertelt leerkracht Mineke Haagsma van groep 1/2.
‘Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Wij zien deze talenten. We hebben oog voor iedereen! Bij ons op school besteden we veel aandacht aan hoe je met elkaar omgaat. Dit doen we met behulp van de Kanjertraining, maar ook door kinderen bewust te maken van hun eigen kunnen. Dit begint al bij de kleuters. We geven veel complimenten.’

Bijbelverhalen dichtbij

‘We vertellen in de klas verhalen uit de bijbel en gaan dan ook het gesprek aan over het verhaal dat we hebben gehoord. Kinderen leren zo de betekenis van de verhalen. Voor kleuters is het soms een eerste kennismaking en dat maken we concreet met simpele voorbeelden. Met de methode Kind op Maandag brengen we de bijbel dichtbij.’

‘We zien elkaars talenten’ - Mineke

Image
Image

Waarden en normen

‘Onze identiteit staat niet alleen centraal tijdens de dagopening, maar in alles wat we doen. In de gesprekken die we met kinderen hebben en bij onze vieringen, bijvoorbeeld. Mijn collega’s en ik willen graag een voorbeeld zijn voor de kinderen. We zetten de waarden en normen die kinderen meenemen van thuis op deze manier kracht bij.’

Leren met en van elkaar

‘De Tamarisk is een open christelijke school. Alle kinderen zijn welkom. Andere geloofsovertuigingen en culturen respecteren we, want we kunnen juist van elkaar leren en we zien elkaars talenten. We leren met en van elkaar!’

Samen met ouders

‘Kinderen leren ook samenwerken en respect hebben voor elkaar. Op deze manier werken we aan de samenleving van de toekomst. Dat doen we samen met ouders: dat is voor de ontwikkeling van een kind heel belangrijk!’