Onderwijsdoelen

Samengevat is de visie van onze school: ‘Samen, Vieren, Leren, Spelen’.

Lees

Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolperiode wordt er veel getoetst en geobserveerd.

Lees

Onderwijskwaliteit

De Richtingwijzer is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz.

Lees

Onderwijsbehoefte

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren.

Lees

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Met de vrijwillige ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) organiseren we samen met de oudercommissie diverse extra activiteiten...

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Identiteit

De naam De Richtingwijzer verwijst naar de richting die we de kinderen willen voorleven, zowel op religieus als op maatschappelijk gebied.

Lees

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen en hun schoolbestuur...

Lees