‘Jezus’ liefde staat centraal’

‘Jezus’ liefde staat centraal’

Iedere schooldag openen we in iedere groep de dag. We bidden, we lezen een Bijbelverhaal, praten daarover en zingen christelijke liedjes. ‘De liefde van Jezus naar de mensen toe staat centraal in de bijbel en dat proberen we mee te nemen in de rest van de dag’, zegt leerkracht Esther Cahsay van groep 1/2.
‘Omzien naar elkaar, respect en openstaan voor iedereen vinden we heel belangrijk bij ons op school. Jezus laat ons in de bijbel zien hoe we dat moeten doen. Mijn collega’s en ik hebben allemaal een christelijke achtergrond en het merendeel van onze leerlingen ook. Sommigen hebben een andere geloofsovertuiging en sommigen geloven niet. Dat geeft niet, we staan open voor iedereen.’

Respect hebben voor elkaar

‘We zijn een christelijke school en dragen ons geloof uit. Dus we vragen ouders om dat wel te respecteren. Je hoeft het geloof van een ander niet af te keuren en er ook niet in mee te gaan, maar je kunt wel respectvol met elkaar omgaan. Dat is wat we kinderen leren. De wereld is groter dan alleen ons eigen kleine stukje van school.’

Jezus is ons voorbeeld

‘Zo zetten we ons in voor goede doelen die dichtbij de belevingswereld van kinderen liggen. Met een sponsorloop, bijvoorbeeld. We leren kinderen omzien naar een ander, zonder dat je jezelf uit het oog verliest. Ook daarin is Jezus ons voorbeeld. Luisteren naar elkaar, betekent ook dat je stil bent als de ander praat. Meningsverschillen mogen er zijn, maar wel met respect voor de ander.’

‘We halen de bijbel dichtbij’ - Esther

Image
Image

Bijbelverhalen dichtbij halen

‘Bijbelverhalen proberen we heel dichtbij de belevingswereld van kinderen te halen. Dat doen we met Kind op Maandag. Als leerkracht kijken we altijd wat deze methode aanbiedt en wat wij belangrijk vinden. Zijn de verhalen echt op kindniveau? De bijbel ligt er altijd bij om te kijken wat er echt staat.’

Filmpjes en digibord

‘Naast Kind op Maandag werken we ook met moderne digitale middelen, zoals filmpjes en een vertelplaat op het digibord. We lezen niet alleen voor uit de bijbel, maar zorgen ook voor (bewegend) beeld. Zodat het de kinderen nog meer aanspreekt.’