Dromen, delen, doen

Dromen, delen, doen

Dromen, delen, doen. ‘Dat is onze slogan. We zijn een kleine christelijke school, waardoor kinderen zich snel veilig voelen om te leren en te spelen en leerkrachten zich samen verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen.’
Image

‘We gaan uit van ieders talent’

Veilig voelen

Het schoolklimaat is nauw verwant met de sfeer in de school. Dat alle kinderen zich op sociaal gebied veilig voelen. De betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders speelt daarbij ook een grote rol. Er is veel aandacht voor structuur en veiligheid.

VierKeerWijzer

‘We werken vanuit Meervoudige Intelligentie en doen dat in groep 1 tot en met 8 met VierKeerWijzer. Het gaat uit van de talenten van kinderen. Niet elk kind leert op dezelfde wijze in dezelfde setting. Het leren gebeurt op vele plaatsen en manieren. Door hun onderzoekende instelling leren kinderen vooral veel in betekenisvolle situaties. De kinderen bieden we ruimte om bewust te leren langs de eigen routes. VierKeerWijzer is ontwikkeld voor de wereldoriëntatievakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en topografie (groep 5 tot en met 8), thema’s in groep 3/4 en met Onderbouwd en de hoeken in groep 1/2.’

Spelen is leren

‘Onderbouwd is onze manier van werken in groep 1/2. Het gaat uit van thema’s die nauw aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Het volgt de ontwikkeling van de kleuter bij taal, rekenen en motoriek met spel. Spelen is leren en kleuters leren spelenderwijs. Daarnaast is er ruimte voor het spelen in hoeken, gym, muziek, voorlezen en buiten spelen, bijvoorbeeld.’
Image
Image

Lezen is top!

‘Lezen en schrijven vinden we belangrijk en daar besteden we dan ook veel aandacht aan. Lezen is de basis en raakt alle vakken. Rekenen is bijvoorbeeld meer dan het maken van sommetjes, je moet ook de opdracht lezen voordat je aan de slag kan. Met Lezen Is Top (LIST-lezen) is de leesmotivatie de grootste sleutel tot het verbeteren van de leesresultaten. De leerkracht promoot een boek in 5 minuten met voorlezen, daarna gaan alle kinderen 20 minuten stillezen.’