‘De Boomhutgroep is een kans’

‘De Boomhutgroep is een kans’

Ieder kind leert op zijn eigen tempo en niveau. De een heeft iets meer hulp nodig om de lesstof onder de knie te krijgen en de ander heeft juist behoefte aan meer uitdaging. Dat krijgen ze in de Boomhutgroep. Dit is voor kinderen echt een kans.
Image

Kansen voor ieder kind

We zijn heel trots op de Boomhutgroep. Toen we een paar jaar geleden de Boomhutgroep oprichtten, wilden we niet dat het een groep zou zijn die in school bekendstaat als: daar gaan kinderen heen die niet goed kunnen leren. Het is een kans voor kinderen en zo zien ze dat zelf ook. Kinderen willen er zelf graag heen!

‘Juf, mag ik ook naar de Boomhutgroep?’

De Boomhutgroep

De Boomhutgroep is er voor kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben om hun werk te plannen, of om geconcentreerd te werken of de lesstof nog niet onder de knie hebben. Maar juist ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De leerkracht meldt een leerling aan en overlegt ook met de ouders. Vervolgens kijken we heel specifiek wat kinderen nodig hebben en begeleiden we ze in groepjes van 5, 6 kinderen voor een korte periode.
Image
Image

Oefenen met de stof

De leerkracht signaleert bepaalde dingen, bespreekt dat met de ouders en dan kunnen kinderen bijvoorbeeld naar de Boomhutgroep of naar de onderwijsassistent. Zij begeleidt vier ochtenden per week (individueel of in groepjes) met taal, rekenen, lezen en spelling. Zo krijgen kinderen de lesstof beter onder de knie. Dat werkt ook heel fijn.

De gouden driehoek

Bij alles wat we doen op school gaan we uit van de gouden driehoek: kind, ouders en school. We hebben elkaar hard nodig om voor ieder kind goed onderwijs en goede ondersteuning te bieden. Daarin weten we elkaar te vinden. Ouders ervaren de sfeer als prettig en laagdrempelig; we staan in verbinding met elkaar.
Image