Onderwijsresultaten

Vanaf 2020 beoordeelt de inspectie het percentage kinderen dat een basisniveau (1F) of streefniveau (2F of 1S) heeft behaald van drie toetsjaren op rij. Voor het percentage 1F geldt een landelijke signaleringswaarde die voor alle scholen gelijk is (85%). Voor 2F/1S gelden schoolspecifieke signaleringswaarden, die passen bij de leerlingenpopulatie. Door corona is in 2020 geen Eindtoets afgenomen, waardoor het gemiddelde van drie jaar gaat over de schooljaren 2019, 2021 en 2022. Voor onze eigen analyse kijken we ook naar de specifieke scores in een schooljaar en de trends die we daarin zien. Op De Regenboog maken we gebruik van de Centrale Eindtoets (Cito).

Toelichting op de resultaten

Door met ‘streefdoelen’ te werken en de resultaten te monitoren is vrij nauwkeurig te voorspellen welke score De Regenboog behaalt bij de jaarlijkse Cito-Eindtoets. De ene groep scoort daarbij anders dan de andere, we proberen elk jaar bij groep 8 het maximale eruit te halen. Vanwege corona werd de Eindtoets in schooljaar 2019-2020 niet afgenomen. Dit schooljaar scoren we boven het landelijk gemiddelde op de Eindtoets.

Leerlingaantallen

Image