De Regenboog is een christelijke school. Christelijk wil voor ons zeggen dat we werken vanuit ons geloof in God zoals Hij in de Bijbel tot ons komt. Dat gaat veel verder dan alleen godsdienstonderwijs aan het begin van de morgen. Identiteit kan ook zichtbaar worden gemaakt door het bijbrengen van normen en waarden, het meegeven van een hoopvol perspectief voor de toekomst, de zorg voor de schepping (het milieu) en het respecteren van mensen met een andere geloofs- of levensovertuiging. Wie zichzelf niet godsdienstig noemt, heeft óók een levensovertuiging.

Open sfeer

Daarnaast heeft identiteit te maken met het scheppen van een plezierig en veilig pedagogisch klimaat. De sfeer op school moet open, maar ook vertrouwd zijn. Elk individueel kind is belangrijk. We werken vanuit een positief vertrouwen in kinderen. Openheid, eerlijkheid en waardering voor elkaar zijn eigenschappen die we op De Regenboog met elkaar gestalte willen geven. Dit houdt tevens in dat we discriminatie en pesten op geen enkele wijze tolereren. We letten eveneens op taalgebruik, zowel op dat van kinderen als dat van onszelf.

Bijbelverhalen

De Bijbel is letterlijk en figuurlijk het vertrekpunt van De Regenboog. We beginnen ‘s morgens met gebed en houden ons daarna bezig met het (Bijbel)verhaal dat op het rooster staat. Een Bijbelverhaal staat voor ons nooit op zich. Met elkaar proberen we de bedoeling achter het verhaal te ontdekken en een link te leggen naar onze eigen tijd. Er met elkaar over zingen past daar heel mooi bij. Tijdens de weekopening op maandagmorgen wordt het thema op speelse wijze geïntroduceerd. Op het programma staan in de week verder drie Bijbelverhalen en een zogenoemde verwerkingsles.