Kinderen leren van
en met elkaar

Kinderen leren van
en met elkaar

We zijn een school met een open karakter en een gezellige, warme sfeer. Samenwerken en je eigen verantwoordelijkheid (leren) nemen vinden we belangrijk. ‘Onze school telt zes  groepen. Doordat het een kleine school is, ken je vrijwel ieder kind. Dit geeft een heel prettige sfeer’, zegt leerkracht Ellen van de Weg enthousiast.
‘Ieder kind ontwikkelt zich anders. We proberen in ons onderwijs aansluiting te vinden bij deze ontwikkeling. Kinderen leren van en met elkaar. Kleuters werken en spelen samen in hoeken (zoals de huishoek en bouwhoek) en worden regelmatig voorgelezen door kinderen uit groep 7 en 8.’
Image

Zelfstandig leren werken

‘Kinderen werken in groep 5 tot en met 8 iedere ochtend met het circuitmodel. Dit is een manier zelfstandig te leren werken in kleine niveaugroepjes. Kinderen werken op een chromebook of een werkblad en weten precies wat ze moeten doen.’

Circuitmodel

‘Hoe het in de praktijk werkt? We verdelen de groep in kleinere groepjes en zorgen dat kinderen met hetzelfde niveau bij elkaar zitten. Na een korte uitleg kunnen de kinderen aan de slag! We hebben 5 rondes van 15 minuten en daarna is er een wisselronde van 1 minuut. De kinderen kunnen even lopen en kletsen en na die minuut heeft iedereen zijn nieuwe plek ingenomen om weer 14 minuten aan het volgende vak te werken. Zo werken de kinderen in een ochtend aan rekenen, stillezen, spelling en taal. Als leerkracht geef je ieder groepje een kwartier instructie en maak je ook deel uit van de circuitronde.’
Image

‘We zien ieder kind’ - Ellen

Image

Aandacht en focus

‘Het circuitmodel zorgt ervoor dat kinderen heel geconcentreerd en met focus leren… en geeft ons als leerkrachten de kans om oog te hebben voor het individuele kind. Kinderen die in de groep stil of verlegen zijn, durven in een klein groepje vaak meer te zeggen. Daarnaast heb je snel in de gaten of het kind de stof begrijpt en beheerst.’

Samen op Aarde

‘We besteden met ‘Samen op Aarde’ aandacht aan vakken als wereldoriëntatie, geschiedenis, biologie en techniek. De thema’s die we behandelen worden vanuit verschillende kanten bekeken. Het mooie is dat ieder kind van zijn eigen interesse, talent en niveau kan aanhaken. Daarnaast leren kinderen ook met hoe het is om voor een groep te staan. Bij De Regenboog wordt veel geoefend met het houden van presentaties!’
Image
Image

Extra ondersteuning en plusklas

‘Onze school heeft een remedial teacher en een kindercoach, die kinderen individueel en in groepjes kunnen begeleiden. Daarnaast is er een plusklas, waar kinderen iedere dinsdagmiddag juist extra uitgedaagd worden. Hoogbegaafde kinderen kunnen in hetzelfde gebouw terecht bij het Christiaan Huygens.’