Jong en oud trekken
samen op

Jong en oud trekken
samen op

‘Van jong tot oud: we zijn betrokken met elkaar’, vertelt leerkracht Angela Brons van groep 7/8 enthousiast. ‘Zo krijgen we één keer per maand een groep ouderen van Coloriet op bezoek en onze oudste leerlingen helpen jongere kinderen met en lezen en spelletjes.’
‘Groep 7/8 vindt het heel leuk als ouderen van dagbesteding de Oase bij ons op bezoek komen. Dat doen ze één keer per maand op dinsdagmiddag en onze kinderen zijn dan gastvrouw- en heer. Ze bieden de ouderen een kopje koffie of thee aan en de ouderen nemen op hun beurt vaak iets lekkers mee dat ze tijdens de dagbesteding hebben gebakken.’
Image

Puzzelen met ouderen

‘Kinderen leren veel van de bezoekjes met ouderen. Op sociaal gebied: iemand gedag zeggen en iets te drinken aanbieden, maar ook door met elkaar te praten. We doen verschillende activiteiten, een legpuzzel maken bijvoorbeeld. Kinderen laten dan ook zien hoe je dit digitaal doet. Met Kerst vouwden onze leerlingen kerstboompjes voor de ouderen.’

Bingo spelen

‘Uiteraard staat er ook bingo op het programma. Bingo met vergrote bingokaarten en prijsjes vinden ouderen én kinderen erg leuk om te doen. Het is mooi om te zien dat er tussendoor leuke gesprekjes ontstaan. Ouderen die vertellen over hoe het vroeger bij hen op school ging, kinderen vinden dat leuk om te horen en stellen vragen.’
Image
Image

‘Ouderen van de Oase komen op bezoek’ - Jemima

Image

Schoolpleincoach

‘We stimuleren dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar omgaan. Leerlingen uit groep 8 doen bijvoorbeeld mee met het project Schoolpleincoach en leren tijdens de pauze allerlei leuke spelletjes aan groep 3 en 4. Ook zijn de oudste kinderen maatje voor kleuters en gaan ze na de voorjaarsvakantie tutorlezen met een kind uit groep 3. Omzien naar elkaar is stevig verankerd op De Regenboog!’