Christiaan Huygens Zeewolde,
Rijk en uitdagend onderwijs

Christiaan Huygens Zeewolde,
Rijk en uitdagend onderwijs

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, dichtbij huis. Dat biedt de Christiaan Huygens-afdeling van de Regenboog. ‘Zij hebber minder herhaling nodig en dat biedt ons de ruimte om ze op een ander gebied extra uit te dagen’, zegt leerkracht Suzanna in ’t Veld. Door instructie in kleine groepen, 8+ en ++-lesmateriaal en bovenal: rijk en uitdagend onderwijs.
‘De Christiaan Huygens-afdeling bevindt zich in reguliere basisschool de Regenboog. Daar geef ik samen met mijn collega les aan twee groepen. We werken volgens het instructiecircuit en geven kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 les. Ons onderwijs laten wij aansluiten bij de specifieke leerbehoeften van de kinderen.’
Image

Instructiecircuit

‘Per vak is een andere groepsindeling en die indeling verandert met de ontwikkeling van de kinderen. We bieden per klas drie leerjaren aan volgens het instructiecircuit. We werken met een weektaak waarop ook de instructiemomenten staan. Dan komen de kinderen bij mij aan de instructietafel, de anderen werken zelfstandig door. Tussendoor loop ik een rondje door de klas.’

‘Minder herhaling, meer verdieping en verbreding’ - Suzanne

Uitdagend onderwijs

‘De leerhonger stimuleren door rijk en uitdagend onderwijs te geven is waar het bij ons op school om draait. Daarom werken we thematisch en komen er per schooljaar vier thema’s aan bod. Onze leerlingen vinden het heel leuk om vanuit de praktijk te leren, met gastlessen en excursies.’

Deep level

‘Dankzij deep level leren ontdekken onze leerlingen verbanden binnen grote gehelen en worden ze nieuwsgierig naar nieuwe begrippen. Dokter Sonia van Enter ontwikkelde deze methode die de basis is voor elk dieper begrip en ook voor de creativiteit in het denken. “Ik zie ineens een heel ander kind”, hoor ik regelmatig van ouders.’
Image
Image

Pluswerk

‘Iedere dinsdagmiddag komen leerlingen van de Codenz-scholen uit Zeewolde bij ons naar de Huygensklas voor pluswerk. We hebben goed contact met RSG Slingerbos|Levant om groep 8 voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Voor de leerlingen die de stof van de basisschool hebben doorlopen, maar nog te jong zijn voor de middelbare school, hebben wij lesmateriaal ontwikkeld dat we 8+ en 8++ noemen.’

Samenwerken

‘We doen veel samen met de Regenboog. Zo hebben we tegelijk pauze en vieren we feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en Koningsspelen met elkaar. We hebben bijvoorbeeld een gezamenlijk doel voor de zending en gebruiken de hal ook gezamenlijk. ‘Ik ben blij met deze goede samenwerking!’