Samen werken we
aan een prettige sfeer

Samen werken we
aan een prettige sfeer

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wie ze zijn. Dat ze lekker in hun vel zitten, vriendjes en vriendinnetjes hebben en elke dag met plezier naar school gaan. De kinderen staan in relatie tot elkaar, de leerkracht én ook tot God. Die is altijd nabij en wil helpen. Naast rekenen, taal, spelling en schrijven geven we kinderen daarom ook les in sociaal-emotioneel leren. Leerkrachten Femke Rebel en Ria Bosma vertellen hier graag meer over.
Image

Gouden Weken

Femke: ‘Aan het begin van het schooljaar starten we met de Gouden Weken, waarin we extra nadruk leggen op de groepsvorming. Het is een periode waarin veel gebeurt, de samenstelling van de klas is veranderd en daardoor wisselen de rollen onderling ook. De klas moet zich opnieuw vormen.’

Jezus zegt: “Heb elkaar lief” - Ria

Contact met ouders

Femke: ‘De lijntjes met ouders zijn kort. Als er thuis iets speelt, willen we dat natuurlijk graag weten en andersom geldt dat ook. Het gaat erom dat het kind zich begrepen voelt. Vanaf groep 5 mogen kinderen ook mee naar het 10-minutengesprek. Op die manier maken we ze bewust van en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.’
Image
Image

Identiteit

Ria: ‘We zijn een christelijke basisschool en voor ons is de Bijbeltekst waarin Jezus zegt: “Heb elkaar lief zoals Ik jullie liefheb” leidend. We hebben hier drie kernwaarden aan gekoppeld: betrokkenheid, verantwoordelijkheid en veiligheid. We geven om elkaar en helpen elkaar. We zijn verantwoordelijk voor elkaar en voor ons werk. We tonen respect en we houden ons aan afspraken. We zijn rustig, we zijn voorzichtig en we houden het netjes. Deze drie kernwaarden vormen een kapstok voor de klassenregels die in iedere groep zijn bedacht. Zoals we sluiten elkaar niet buiten en wij helpen een ander.’

Jezus’ liefde

Ria: ‘Onze christelijke identiteit is meer dan het voorlezen van een verhaal. We proberen de liefde van God en van Jezus aan kinderen mee te geven en te laten zien. Dat heeft consequenties voor hoe je met elkaar omgaat. “Heb elkaar lief”, zegt Jezus, “zoals Ik jullie lief heb gehad”. Onvoorwaardelijk. Wij mogen die liefde ook weer laten zien aan de kinderen. Dat betekent heel concreet dat je elk kind ziet, hoort en gelijk behandelt. Maar ook dat je, als er ruzie is, weer kunt vergeven en het goed kunt maken.’
Image