Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is onder meer afhankelijk van de volgende criteria: het advies van de school, de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem gedurende de basisschoolperiode en de uitslagen van de IEP Eindtoets.

Resultaten op basis van referentieniveaus

Op Het Kompas zijn de volgende eindresultaten behaald:
2017-2018: 80,4
2018-2019: 84,8
In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets gemaakt, omdat deze door de Corona schoolsluiting door de overheid is afgelast.
2020-2021: 78,8

Uitstroomtabel

Image

Toelichting op de resultaten

De Eindtoets Basisonderwijs is in de eerste plaats om vast te stellen wat een leerling aan het eind van de basisschool weet en niet om de kwaliteit van scholen te meten. Elke leerling krijgt, na het maken van de toets, een eindscore. Deze ligt tussen 501 en 550 punten. Op basis van de score van alle leerlingen van één school rekent het Cito ook een score uit voor de groep deelnemende leerlingen van Het Kompas als geheel. Door deze schoolscore kunnen scholen ook zien hoe zij presteren in vergelijking met scholen die aan een vergelijkbare groep leerlingen lesgeven. Dus of de groep als geheel in dat desbetreffende schooljaar presteert op basis van wat men van een school als Het Kompas mag verwachten. Sinds schooljaar 2017-2018 nemen we de IEP-eindtoets af omdat deze ons meer informatie geeft om tot een beter advies te komen voor het vervolgonderwijs. De IEP-toets zet de behaalde resultaten bij lezen, taal en rekenen om naar een standaardscore tussen de 50 en 100. Een schoolscore van 80 is - als er geen gewichtenleerlingen zijn - als voldoende beoordeeld door de inspectie. Hoewel de Eindtoets Basisonderwijs niet bedoeld is om de kwaliteit van de scholen te meten, zegt de schoolscore uiteraard wel iets over de school, mits er geen grote tussentijdse wisselingen van leerlingen geweest zijn. Iedere school heeft wel eens een jaar met opvallend goede of minder presterende leerlingen. Gemiddelde prestaties van de complete groep leerlingen geven een beter beeld of een school erin slaagt kinderen de kennis en vaardigheden bij te brengen die in het voortgezet onderwijs onmisbaar zijn.

Leerlingaantallen

Image