Hieronder verstaan we het praktiseren van wat staat beschreven bij ‘groeien in geloof’ in het hoofdstuk onderwijsdoelen.

Verder geven we deze identiteit in de praktijk gestalte door:
 • De viering van het kerst-/paasfeest met kinderen, ouders/verzorgers (jaarlijks vieren we het kerst- of paasfeest met kinderen en ouders in de kerk)
 • De viering van het kerst-/paasfeest met de kinderen op school
 • Een aantal maandvieringen met de kinderen
 • Het met gebed of een gebedslied openen en sluiten van de schooldag
 • Het zingen van christelijke liederen
 • Het vertellen van verhalen uit de Bijbel en het gesprek daarover, in relatie met het maatschappelijk gebeuren en de actualiteit van de wereld om ons heen
 • De praktische vertaling van de Bijbelse verhalen, in hun relevantie voor het leven van iedere dag
 • Het omzien naar elkaar
 • Het overbrengen van Gods liefde voor deze wereld op de kinderen
Het Kompas in de samenleving

Een wijze wereldburger is iemand die:
 • vertrouwt op God;
 • vertrouwt op zichzelf;
 • vertrouwt op zijn naaste.

Een wijze wereldburger toont zijn verantwoordelijkheid door:

 • zich bewust te zijn van wat hij doet;
 • te weten waarom hij doet wat hij doet;
 • na te denken over het gevolg van zijn doen en laten, voor zichzelf, de ander en de schepping.