We werken samen
met kinderen, ouders, de buurt én partners

We werken samen
met kinderen, ouders, de buurt én partners

Op het Kompas werken we graag samen. Met kinderen, ouders, de buurt én onze partners. Ieder kind ontwikkelt zich anders. Heeft een kind extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig? Dan kijken we samen welke partner een positieve bijdrage kan leveren. ‘We werken ook samen met partners op het gebied van kunst en cultuur en sport’, vertelt de intern begeleider (IB’er).
‘Bij ons op school leren kinderen met hoofd, hart en handen. Kunst en cultuur zijn naast vakken als taal, lezen en rekenen belangrijk. Dankzij onze samenwerking met de Meerpaal krijgen alle groepen jaarlijks de kans om bijvoorbeeld een voorstelling te bezoeken en de leerkrachten gebruiken leskisten in de klas. Daarnaast hebben we goed contact met de GGD, die ook leskisten aanbiedt, en de buurtsportcoaches die na schooltijd leuke activiteiten organiseren.’
Image

Jeugdagent en veteraan

‘De jeugdagent komt ieder jaar bij ons op school om de kinderen voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Dit door middel van een spel waarbij thema’s als taalgebruik, drank, drugs en gebruik van social media aan bod komen. Ook organiseren we gastlessen van bijvoorbeeld een veteraan of iemand die de oorlog heeft meegemaakt. We zijn ervan overtuigd dat je niet alles uit het boekje leert. Ontmoetingen met mensen met een verhaal maken vaak indruk!’

“Je leert niet alles uit een boekje”

Intraverte

‘Onze samenwerkingspartner Intraverte is er voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven, zoals fietsen, klimmen en rennen. Intraverte helpt kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; via spel en beweging!’’
Image
Image

Schoolmaatschappelijk werk

‘Ook bieden we op school schoolmaatschappelijk werk van MDF. Dit is een hele laagdrempelige manier om als ouder een professional te vragen om mee te kijken als je merkt dat de belasting van je gezin (te) hoog is of wanneer je in de opvoeding tegen problemen aanloopt. De schoolmaatschappelijk werker kan aansluiten bij gesprekken met de leerkracht als dat nodig is.’

Sterk in de klas

‘We willen dat ieder kind het naar zijn of haar zin heeft in de klas. Bij Sterk in de klas doen kinderen onder andere oefeningen voor het versterken van de eigenwaarde en de omgang met anderen. Het motto is één kind, één plan, thuis en op school.’ Sterk in de klas is een preventief programma voor alle kinderen die moeite hebben om mee te doen op school.
Sterk in de Klas wordt vormgegeven door een samenwerking tussen gemeente, scholen en Passend Onderwijs Lelystad-Dronten en Triade.
Image
Image

Middelbaar onderwijs

‘We hebben een hele prettige samenwerking met het voortgezet onderwijs. Er is contact met alle middelbare scholen in Dronten en we dragen de kinderen “warm” over. In oktober gaan de leerkrachten van groep 8 naar het voortgezet onderwijs en horen dan hoe het met de schoolverlaters gaat.’

‘Ons uiteindelijke doel? Dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en met plezier naar school gaan. Het mooie van samenwerken met partners is dat je veel van elkaar leert. Samen kom je verder!’