Richtinggevend onderwijs is
de basis voor Het Kompas

Richtinggevend onderwijs is
de basis voor Het Kompas

Het Kompas gaat voor meer dan alleen goed taal- en rekenonderwijs. ‘Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en wil een positieve bijdrage leveren aan zijn omgeving.’ Benieuwd waar onze school voor staat? Lees dan verder!

Vormen en wijsmaken

‘We besteden op Het Kompas veel aandacht aan lezen. We lezen boeken, prentenboeken en we doen er alles aan om lezen vooral leuk te maken. Waarom? Uit onderzoek blijkt dat kinderen die goed kunnen lezen, makkelijker teksten eigen kunnen maken en uiteindelijk gezonde eigenwijze burgers worden.’

‘We willen dat onze kinderen zich bij ons op school vertrouwd en veilig voelen. Daarom maken we gebruik van de Kanjertraining. Hierin worden de sociale vaardigheden van kinderen versterkt en leren kinderen conflicten op te lossen. Kanjertraining is voor kinderen, leerkrachten en niet te vergeten… ouders. Daarnaast zijn we een muzikale school. We geven muziekonderwijs en krijgen hierin ondersteuning van vakleerkrachten van De Meerpaal.’

Groeien in geloof

We zijn een christelijke school. We geloven dat we door God gemaakt en geliefd zijn. We willen op een goede manier met elkaar omgaan, een ander recht doen en tot zijn of haar recht laten komen. De Bijbel is voor ons de bron waaruit we leven en geven. ‘Daarom lezen we een aantal keren in de week uit de Bijbel en praten hierover met onze leerlingen. Ook houden we gezamenlijke vieringen.’

‘Alles wat we doen, doen we met een reden’

Image
Image

Vier Keer Wijzer

‘Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag, waarom en waartoe? Alles wat we doen, doen we met een reden. Een voorbeeld daarvan is ons schrijfonderwijs. In een tijd waarin (door het gebruik van computers, tablets en telefoons) steeds minder wordt geschreven, besteden we toch veel aandacht aan schrijfonderwijs. Schrijven heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van taal en spraak.’ We zien talenten van onze kinderen, bieden kinderen als dat nodig is extra uitdagingen.