We hebben respect
voor elkaar én voor God

We hebben respect
voor elkaar én voor God

Het Kompas is een christelijke school. We bidden, lezen verhalen uit de Bijbel en vieren christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. ‘Bij ons mogen kinderen zijn wie ze zijn, want iedereen is uniek geschapen’, zegt leerkracht Karlijn Dijkstra.
‘Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Wij zien deze talenten. We hebben oog voor iedereen! Bij ons op school besteden we veel aandacht aan hoe je met elkaar omgaat. Dit doen we met behulp van de Kanjertraining, maar ook door kinderen bewust te maken van hun eigen kunnen. Dit begint al bij de kleuters. We geven veel complimentjes.’

Kind op Maandag

Op onze school bidden we iedere dag én we lezen een paar keer per week uit de Bijbel. We maken hiervoor gebruik van de methode Kind op Maandag. Bijbelverhalen kunnen bijvoorbeeld gaan over verdriet en troost en over vrede maken. Bijbelverhalen gaan over God en over wat God in het leven van mensen wil betekenen en betekend heeft.

‘We hebben oog voor iedereen’ - Karlijn

Image
Image

Napraten over Bijbelverhalen

‘We praten vaak na over verhalen. ‘Hierbij proberen we de vertaalslag te maken naar het ‘nu’. Wat kunnen we nu met dit verhaal? Heb jij ook eens zoiets meegemaakt?’ Voor de kleutergroepen en groepen 3 en 4 is er op de maandag altijd een verhaal over Mies en Max. In deze verhalen komen vragen en gevoelens voor die ook in de Bijbel een rol spelen. Zo worden de thema’s laagdrempelig en concreet.’

Kerst en Pasen

‘En natuurlijk staan we stil bij christelijke feestdagen, zoals Kerst en Pasen. De kerstviering wordt in de kerk gehouden. We zingen en we spelen een toneelstuk, waarin de kinderen de hoofdrol hebben. En uiteraard zijn ouders van harte welkom! Paasvieringen vinden plaats op school. Deze viering is van en vóór kinderen. We houden een paar keer per jaar een viering in school, waarbij we samen stilstaan bij het geloof. Met de hele school zingen we samen christelijke liedjes.

Respect voor elkaar

‘We willen op een goede manier met elkaar omgaan, een ander recht doen en tot zijn of haar recht laten komen. Bij ons op school gelden daarom de christelijke normen en waarden. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kunnen opgroeien en leren in een veilige en vertrouwde sfeer. Een van de belangrijkste regels bij ons op school is dan ook: heb respect voor elkaar én voor God.’
Image