Onderwijsdoelen

Leren vol vertrouwen! Dat is de missie van het Christiaan Huygens.

Lees

Onderwijsresultaten

Het belangrijkste streven is dat iedere individuele leerling scoort conform onze verwachtingen en het eerder besproken advies.

Lees

Onderwijskwaliteit

De Christiaan Huygens-afdeling Zeewolde is onderdeel van De Regenboog...

Lees

Onderwijsbehoefte

De ondersteuning bestaat uit de didactische- en pedagogische vaardigheden van de leerkracht....

Lees

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De kosten van deze onderwijsvoorziening zijn hoger door de kleinere klassen...

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Identiteit

De Christiaan Huygens afdeling heeft een christelijke signatuur.

Lees

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen en hun schoolbestuur...

Lees