Onderwijsresultaten

Het belangrijkste streven is dat iedere individuele leerling scoort conform onze verwachtingen en het eerder besproken advies. Onze school scoort jaarlijks boven het landelijk gemiddelde. We scoren het sterkst op taal. Onze school neemt ook deel aan het onderdeel wereldoriƫntatie, waarop ook hoger dan het landelijk gemiddelde wordt gescoord.
Deze scores zijn passend bij de niveaus en adviezen van de leerlingen, zoals wij hen kennen. Leerlingen bij ons op school genieten over het algemeen van bijzonder taalgebruik, woordgrappen en verhalen. Ook is er sprake van zogenoemde leerhonger. Interessante feiten, bijzondere samenhang en complexe zaken in natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en techniek.

Vanaf 2020 beoordeelt de inspectie het percentage kinderen dat een basisniveau (1F) of streefniveau (2F of 1S) heeft behaald van drie toetsjaren op rij. Voor het percentage 1F geldt een landelijke signaleringswaarde die voor alle scholen gelijk is (85%). Voor 2F/1S gelden schoolspecifieke signaleringswaarden, die passen bij de leerlingpopulatie. Door corona is in 2020 geen Eindtoets afgenomen, waardoor het gemiddelde van drie jaar feitelijk over twee jaar gaat (2019 en 2021). Voor onze eigen analyse kijken we ook naar de specifieke scores in een schooljaar en de trends die we daarin zien.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:
Image

Uitstroomtabel

Image

Lezen

Image

Rekenen

Image

Taalverzorging

Image

Toelichting op de resultaten

Op Christiaan Huygens maken we gebruik van de Centrale Eindtoets (Cito).

2017 Landelijk gemiddelde= 535,1 Gemiddelde van onze groep 8= 544,7
2018 Landelijk gemiddelde= 534,9 Gemiddelde van onze groep 8= 542,0
2019 Landelijk gemiddelde= 535,7 Gemiddelde van onze groep 8= 541,5
2020 vanwege COVID-19 niet afgenomen
2021 Landelijk gemiddelde= 534,5 Gemiddelde van onze groep 8= 540,0

Er is sprake van een licht dalende trend. Dit heeft te maken met de doelgroep die verandert. Voorheen was er een groot percentage zelfstandig autonome leerlingen op school. Deze groep wordt steeds beter bediend op andere scholen, waardoor we nu steeds meer aanmeldingen krijgen van leerlingen die dubbel bijzonder zijn, onderpresteren of creatief en uitdagend zijn. Dit jaar willen we analyseren hoe we nog beter bij deze doelgroep aan kunnen sluiten. Waarbij de focus ligt op rekenen, omdat die resultaten in 2020/2021 op het landelijk gemiddelde liggen en daarvoor hoger waren.

Leerlingaantallen

Image