De naam De Richtingwijzer verwijst naar de richting die we de kinderen willen voorleven, zowel op religieus als op maatschappelijk gebied. Elke week worden er Bijbelverhalen verteld, zingen we bijpassende liederen en bidden we samen met de kinderen. Op maandagmorgen wordt in de klas, samen met de leerlingen de week geopend. Op onze christelijke levensbeschouwing berust de omgang met elkaar, in openheid, eerlijkheid en waardering voor elkaar. We willen de kinderen graag meegeven dat het goed omgaan met anderen een vereiste is en dat we niet enkel prestatie als het hoogste ideaal zien. We vinden het ook vanzelfsprekend dat we via zendings- en diaconale projecten midden in de wereld staan. Vanuit deze eigen, vertrouwde basis verkennen we samen met de kinderen ook andere geloven en levensbeschouwingen.

De Richtingwijzer is een christelijke school. Deze identiteit proberen wij uit te dragen. Uiteraard zijn ook kinderen en ouders die anders denken en geloven welkom, mits zij deze identiteit respecteren.