Het draait bij ons om talenten

Het draait bij ons om talenten

Ieder kind heeft zijn eigen interesses, kwaliteiten en talenten en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Wij gaan bij ons op school uit van die verschillen. ‘Ieder kind is uniek en we proberen daarom zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat kinderen nodig hebben.' Talentgericht onderwijs, daar draait het op De Branding om.
Image

Talentgericht onderwijs

‘We vinden het belangrijk dat kinderen weten wie ze zijn. Dat ze zich bewust zijn van hun talenten. Sommige dingen kun je goed, andere wat minder. Dat is voor iedereen verschillend, maar iedereen heeft zijn eigen talent.’

Onderzoekend leren

‘Basisvakken zoals rekenen, taal, spelling, schrijven en lezen staan ’s ochtends centraal. ’s Middags werken we vanuit thema’s aan vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Hierbij leren kinderen niet uit boeken, maar op een andere, onderzoekende manier. Ze houden bijvoorbeeld een interview of onderzoek, werken samen en gebruiken internet!’
Image

‘Ons onderwijs volgt het kind’

Image

Buitenlokaal

‘Ons schoolplein en gebouw zijn ook aangepast op talentgericht onderwijs. Je talenten ontdek je namelijk niet alleen in de klas. Maar buiten, terwijl je lekker aan het spelen bent, in onze moestuin bent of in het buitenlokaal. We geven zoveel mogelijk in de klas instructie en gaan -als het even kan – naar buiten. Om dingen op te meten of om beestjes te bewonderen, bijvoorbeeld. Zo maakte groep 4 een insectenkaart tijdens het thema bloemen en insecten. En wat is dan leuker om een pissebed in het echt te zien?’

Talent laten zien

‘We bieden kinderen zoveel mogelijk de ruimte om hun talent te laten zien. Dat kan op het podium op ons talentenplein. Maar ook tijdens de lessen besteden we hier aandacht aan. Praktisch ingestelde leerlingen hebben nu eenmaal andere dingen nodig dan klasgenootjes die makkelijk leren. Daar houden we rekening mee. Tijdens een kookles ben je ook met rekenen en begrijpend lezen bezig, zonder dat je het zelf direct door hebt. Als je je de stof snel eigen maakt, is het juist van belang dat je leert dat het ook moeite mag kosten. We gaan voor het talent in ieder kind!’
Image