Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

We vragen voor elk kind een vrijwillige bijdrage. Hieruit worden zaken bekostigd waarvoor de school geen vergoeding van het ministerie ontvangt. De hoogte van de ouderbijdrage is € 35,- voor het eerste kind en € 32,50 voor elk volgend kind. Voor kinderen die na de Kerstvakantie op school komen is de bijdrage respectievelijk € 25,00 en € 20,00. Voor kinderen die tussen 1 mei en de zomervakantie op school komen, betaalt u niets. Omdat deze bijdrage vrijwillig is, is het in principe mogelijk om deze niet te betalen, of slechts een gedeelte daarvan. Als er door omstandigheden betalingsproblemen zijn, kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Samen wordt er naar een oplossing gezocht.

U betaalt deze bijdrage voor bijvoorbeeld de kosten van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Vaderdag en Moederdag, alle sportactiviteiten, extra handenarbeid materiaal, ongevallenverzekering, de kosten die zijn verbonden aan het maken van de nieuwsbrieven en de schoolgids.

Schoolreisje, schoolkamp en afscheid groep 8

Voor het schoolreisje, het schoolkamp en het afscheid in groep 8 vragen we een aanvullende bijdrage in de kosten. In het voorjaar ontvangt u hiervan een factuur. Het bedrag voor het schoolreisje is voor groep 3 t/m 7 meestal tussen de € 25,00 en € 30,00. Voor de kleuters zijn de kosten meestal wat lager. De bijdrage voor het schoolkamp hebben we moeten verhogen naar €110,00.

Deelbetaling is altijd mogelijk en aan te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel met alle activiteiten mee kan doen.

Tussenschoolse opvang

Vorig schooljaar zijn wij voor het eerst gestart met een continurooster. Daarbij blijven alle kinderen op school eten en blijven wij als team met hen over.

Het continurooster biedt kinderen:
  • Meer mogelijkheden om invulling te geven aan leuke naschoolse activiteiten, waarbij met name gedacht wordt aan sport, cultuur en muziek, de zogenaamde talentontwikkeling;
  • Lange middagen voor sport en spel;
  • Rust in het programma. Alle kinderen eten ’s middags op school – zonder uitzondering. Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit het leer-speelritme, ze worden minder afgeleid. Rust, duidelijkheid en structuur ook doordat de pauze onder begeleiding van de eigen leerkracht wordt doorgebracht;
  • Een effectievere schooldag. Dat komt omdat kinderen meer geconcentreerd werken. Door de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan gelijkelijk over de schooldagen verdeeld worden. Vaak gaan de leerresultaten omhoog. Jongere kinderen worden bij een continurooster minder uit hun speelritme gehaald.
Image

Buitenschoolse opvang

Stichting Codenz heeft gekozen om samen te werken met Kinderopvang Dronten. Deze organisatie biedt voor onder andere Swifterbant opvang aan in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra en bij gastouders. Deze opvang voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Voor de kinderen vanaf 4 jaar tot het einde van de basisschool is een BSO gevestigd. Professionele leid(st)ers zorgen ervoor dat kinderen veilig heen en weer gaan tussen school en BSO. Tijdens de opvang staat ontspanning centraal. Graag willen de leid(st)ers kinderen in hun vrije tijd leuke en gevarieerde activiteiten aanbieden op het gebied van sport en bewegen, creatieve ontwikkeling, natuurbeleving enzovoort.

Samenwerking
De samenwerking met de school geeft u als ouders/verzorgers de zekerheid dat opvang voor en na schooltijd kan worden gegarandeerd binnen de termijn van één kalendermaand. Dit kan bij een BSO zijn, maar ook bij een gastouder. Op school is meer informatie beschikbaar en u kunt hiervoor ook terecht bij Kinderopvang Dronten.

Sponsorbeleid

De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het sponsorconvenant zoals dat is ondertekend door Verus. Het convenant beoogt het onderwijsinhoudelijk te vrijwaren van commerciële beïnvloeding. De door de school aan de sponsor te leveren tegenprestatie mag dus niet bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen leerlingen niet tegen hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.