Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

We vragen voor elk kind een vrijwillige bijdrage. Hieruit worden zaken bekostigd waarvoor de school geen vergoeding van het ministerie ontvangt. De hoogte van de ouderbijdrage is € 35,- voor het eerste kind en € 32,50 voor elk volgend kind. Voor kinderen die na de Kerstvakantie op school komen is de bijdrage respectievelijk € 25,00 en € 20,00. Voor kinderen die tussen 1 mei en de zomervakantie op school komen, betaalt u niets. Omdat deze bijdrage vrijwillig is, is het in principe mogelijk om deze niet te betalen, of slechts een gedeelte daarvan. Als er door omstandigheden betalingsproblemen zijn, kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Samen wordt er naar een oplossing gezocht.

U betaalt deze bijdrage voor bijvoorbeeld de kosten van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Vaderdag en Moederdag, alle sportactiviteiten, extra handenarbeid materiaal, ongevallenverzekering, de kosten die zijn verbonden aan het maken van de nieuwsbrieven en de schoolgids.

Schoolreisje, schoolkamp en afscheid groep 8

Voor het schoolreisje, het schoolkamp en het afscheid in groep 8 vragen we een aanvullende bijdrage in de kosten. In het voorjaar ontvangt u hiervan een factuur. Het bedrag voor het schoolreisje is voor groep 3 t/m 7 meestal tussen de € 25,00 en € 30,00. Voor de kleuters zijn de kosten meestal wat lager.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel met alle activiteiten mee kan doen.

Tussenschoolse opvang

Op De Branding bestaat de mogelijkheid dat kinderen overblijven. Ze eten dan samen met andere kinderen onder leiding van overblijfkrachten in één van de lokalen. Bij goed weer gaan ze om twaalf uur buiten spelen, bij slecht weer spelen de kinderen in de klas. Voor de kinderen zijn spellen beschikbaar. Na ongeveer twintig minuten spelen, volgt de lunchpauze. We hebben bewust voor deze opzet gekozen, zodat de kinderen na een ochtend werken eerst even lekker kunnen ontspannen en vervolgens veel rustiger aan hun lunch beginnen. Voor de lunch worden de handen gewassen en wordt er gebeden. Na het eten kunnen de kinderen kiezen uit buiten of binnen spelen. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee.

Inschrijven
Voor deze overblijfregeling krijgen de kinderen aan het einde van het schooljaar of bij inschrijving een formulier mee naar huis. Wanneer u incidenteel van de overblijf gebruik wilt maken, kunt u op vrijdagochtend een strippenkaart kopen op school. De overblijf is ook Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bereikbaar.
Image

Buitenschoolse opvang

Stichting Codenz heeft gekozen om samen te werken met Kinderopvang Dronten. Deze organisatie biedt voor onder andere Swifterbant opvang aan in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra en bij gastouders. Deze opvang voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Voor de kinderen vanaf 4 jaar tot het einde van de basisschool is een BSO gevestigd. Professionele leid(st)ers zorgen ervoor dat kinderen veilig heen en weer gaan tussen school en BSO. Tijdens de opvang staat ontspanning centraal. Graag willen de leid(st)ers kinderen in hun vrije tijd leuke en gevarieerde activiteiten aanbieden op het gebied van sport en bewegen, creatieve ontwikkeling, natuurbeleving enzovoort.

Samenwerking
De samenwerking met de school geeft u als ouders/verzorgers de zekerheid dat opvang voor en na schooltijd kan worden gegarandeerd binnen de termijn van één kalendermaand. Dit kan bij een BSO zijn, maar ook bij een gastouder. Op school is meer informatie beschikbaar en u kunt hiervoor ook terecht bij Kinderopvang Dronten.

Sponsorbeleid

De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het sponsorconvenant zoals dat is ondertekend door Verus. Het convenant beoogt het onderwijsinhoudelijk te vrijwaren van commerciële beïnvloeding. De door de school aan de sponsor te leveren tegenprestatie mag dus niet bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen leerlingen niet tegen hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.