Hetgeen wij gehoord hebben en weten...
Dat willen wij vertellen aan het volgende geslacht... Opdat zij hun vertrouwen op God zouden stellen... Psalm 78: 3a, 4b, 7a

Het team van De Branding gaat ervan uit dat de Bijbel het Woord van God is, waarin Hij zichzelf aan de mensheid openbaart en laat kennen. Daarbij neemt het team de bovenstaande tekst uit de Bijbel als uitgangspunt in de geloofsopvoeding, met als kernbegrip ‘vertrouwen op God’. Het doorvertellen van de Bijbelse boodschap en de verhalen is één van de middelen daartoe. PCB De Branding is de protestants-christelijke basisschool in het centrum van Swifterbant.