Onderwijsdoelen

De Branding, leren voor het leven!

Lees

Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is van verschillende criteria afhankelijk.

Lees

Onderwijskwaliteit

De Branding is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz.

Lees

Onderwijsbehoefte

De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod thuisnabij te realiseren.

Lees

Klachten en veiligheid

Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Met de vrijwillige ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) organiseren we samen met de oudercommissie diverse extra activiteiten...

Lees

Leerplicht

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Identiteit

Hetgeen wij gehoord hebben en weten... Dat willen wij vertellen aan het volgende geslacht...

Lees

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen en hun schoolbestuur...

Lees