Positief gedrag
wordt beloond

Positief gedrag
wordt beloond

Op De Branding willen we dat elk kind zich gezien voelt. De leerkrachten geven de kinderen een hand bij binnenkomst om direct contact te hebben. “Kinderen voelen zich daardoor niet alleen gezien, we zien ze ook écht. Wij leggen de nadruk op het positieve gedrag. Heel bewust leren we gedrag aan, geven we complimenten en stimuleren we goed gedrag.”
Hoe ga je met elkaar om? Wat zijn de regels? Twee voorbeelden van vragen die centraal staan op deze basisschool. Wij werken met elementen van Positive Behavior Support en zijn ervan overtuigd dat je goed gedrag kunt aanleren door het voor te doen.

We gaan dus ook echt met de kinderen naar de wc om de kinderen daar te leren hoe je wc achterlaat en dat je je handen moet wassen.” Dit allemaal zodat het kind het plaatje in het hoofd krijgt en het zo beter kan onthouden.
Image

Complimenten sparen

We gebruiken de methode Kwink en elementen van PBS om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkrachten lopen met bandjes om hun arm door de school. Deze kunnen de kinderen sparen.

De jongste kinderen mogen bij tien bandjes een cadeautje uitzoeken. De oudere kinderen sparen met de groep voor een zelfgekozen groepsbeloning. Alle leerkrachten geven complimenten en delen daarbij regelmatig een bandje uit. Dit doen ze onder het motto ‘You never know when you get a surprise’. Iedere volwassene binnen de school start de dag met tien bandjes en streeft ernaar om deze aan het eind van de dag allemaal uitgedeeld te hebben.

Veiligheid met respect

We benoemen het gewenste gedrag. Je hoort dus 'We lopen zachtjes en rustig door de gangen. Rennen en roepen doen we op het plein, dat is pas fijn! De vier waarden die wij als team belangrijk vinden zijn veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en respect. Vanuit die waarden werken wij. Kinderen kennen die waarden ook. We leggen ook uit waarom we dingen doen. Wij lopen op de gang omdat het veilig is, we zijn stil op de gang of praten zachtjes zodat andere klassen niet gestoord worden en dat heeft met respect te maken.”

‘You never know when you get a surprise’

Image
Image

Goed gedrag stimuleren en belonen

“Goed gedrag is normaal. Wij verwachten van de kinderen dat ze goed gedrag laten zien en dat willen we stimuleren en belonen. Goed voorbeeld doet volgen.”