We willen het
geloof doorgeven

We willen het
geloof doorgeven

Het Woord van God staat centraal bij ons op school. We lezen samen met de kinderen uit de bijbel, leren christelijke liedjes, beginnen en eindigen de schooldag met gebed en we zien om naar de mensen om ons heen. ‘We willen het geloof doorgeven’.
Image

Uit de bijbel lezen

‘We beginnen en eindigen iedere schooldag met gebed en we lezen samen met de kinderen uit de bijbel. Dat doen we in groep 1 tot en met 4 met de methode Kind op Maandag. Voor de kleuters is er bijvoorbeeld een spiegelverhaal waarin de figuren Mies en Max van alles beleven en daar gaat het in het Bijbelverhaal dan ook over. Op die manier breng je het Bijbelverhaal dichtbij hun belevingswereld. Ook vieren we de christelijke feestdagen met elkaar en twee keer per jaar hebben we een viering in de kerk.’

Geloof doorgeven

‘De meeste leerkrachten zijn zelf ook christelijk. We geven de liefde die we zelf van God krijgen door aan de kinderen. Dat is een mooie basis en sluit aan bij Psalm 78: “Hetgeen wij gehoord hebben en weten…. Dat willen wij vertellen aan het volgende geslacht. Opdat zij hun vertrouwen op God zouden stellen….” Dat is wat we willen doen: ons geloof doorgeven.’

‘Identiteit is meer dan bidden’

Image

Een eigen bijbel

‘Vanaf groep 5 werken we als leerkrachten met een bijbelleesrooster en lezen we elke week ongeveer drie verhalen. Kinderen krijgen bij ons in groep 6 een eigen bijbel, waar ze zelf in kunnen lezen. Ik vind het mooi om te merken dat er zulke mooie gesprekken ontstaan.’

Je inzetten voor een ander

‘Identiteit is meer dan het bidden, zingen en lezen uit de bijbel. Het is ook omzien naar je naaste en dat doen we onder meer met de zendingscommissie. Die bestaat uit leerkrachten en ouders. We zamelen één keer per jaar geld in voor een goed doel en we hebben collectes bij de kerkdiensten. Voor een kindertehuis in Roemenië of voor Bartimeus Ermelo (voor blinden en slechtzienden), bijvoorbeeld. Met Kerst maakten we samen met de kinderen voedselpakketten voor de Voedselbank.’

Iedereen is welkom

‘De Branding staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij de manier waarop wij ons geloof in God doorgeven aan kinderen. Niet iedere leerling krijgt het geloof van huis uit mee, maar alle ouders staan achter onze identiteit en hoe we daar vorm aan geven.’