TalentVol OnderWijs
met hoofd, hart en handen

TalentVol OnderWijs
met hoofd, hart en handen

Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. ‘Onze leerkrachten geven les door de ogen van kinderen’, vertelt directeur Ada Brouwer enthousiast. ‘Dat doen we met het onderwijsconcept Leren zichtbaar maken waarbij leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leerproces.’
‘Door onze manier van werken, het Leren zichtbaar maken, leren kinderen om eigen keuzes te maken. Ze leren hierdoor heel goed waar ze staan en wat er nodig is om de volgende stap in hun ontwikkeling te maken. Vanaf groep 1 denken de leerlingen actief mee over de inhoud van de lessen. Wat wil je leren? Wat kun je al zelf en waar heb je hulp bij nodig?
Image

Succescriteria

‘De leerkrachten vertellen heel helder wat er in de lessen moet worden geleerd, het leerdoel staat centraal. Bij het leerdoel worden samen met de leerlingen succescriteria opgesteld; dit zijn kleine stapjes om het doel te behalen. Bij de jongste kinderen worden ze getekend, bij de oudere kinderen staan ze op papier of op het digibord.’
Image
Image

Startopdracht

‘Vervolgens schalen onze leerlingen zich in op die kleine deelstappen. Groen als de leerling denkt het al te weten, oranje als hij of zij het een beetje weet en rood als hij of zij geen idee heeft wat te doen. Daarna volgt de startopdracht -waarin alle kinderen actief zijn- een zelfstandig werken moment, met aansluitend het feedbackmoment met je oog- en/of schoudermaatje om te leren van en met elkaar.’

‘Lesgeven door de ogen van kinderen’ - Ada

Ontdekken

‘Mocht het nodig zijn ontvangen kinderen vanaf dat moment verlengde instructie van de leerkracht. Deze manier van werken heeft voor verhoogde betrokkenheid bij de lessen gezorgd. De leerlingen zijn actief, leren verwoorden wat ze nodig hebben en ontdekken heel goed waar ze staan en wat ze nog nodig hebben om hun leerdoel te behalen.’
Image
Image

Met plezier naar school

‘Drie jaar geleden zijn we als team gestart met dit concept. Het is zo mooi om van de leerlingen te horen dat deze manier van werken ‘gewoon’ is geworden. Onze leerlingen weten niet beter. Zij komen met plezier naar school om in een rijke speel-leeromgeving uitgedaagd te worden, om door de leerkuil te gaan en hun successen te vieren. Dat maakt mij een trotse directeur.’

TalentVol OnderWijs

‘Het mooie van ons onderwijsconcept is dat we heel goed kijken naar onze kinderen en het onderwijs daarop aanpassen. Het is leren van en met elkaar op allerlei vakgebieden. Wij stellen de kaders, daarbinnen is veel mede-eigenaarschap van en voor de leerlingen. Kinderen vinden dit een erg fijne manier van werken. Het bieden van TalentVol OnderWijs, waarbij kinderen leren met hoofd, hart en handen vraagt om een andere manier van organiseren, vraagt om anders vasthouden en om buiten de kaders te denken. Maar het levert doorgaans glimmende ogen op. Dat dat is echt genieten en dan weet ik dat mijn dag weer is geslaagd!’
Image
Image
Image
Image