Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage van ouder(s)/verzorger(s) organiseert de school extra activiteiten voor uw kinderen zoals de Kerstviering, Pasen, Sinterklaas, een voorleeswedstrijd, diverse sporttoernooien, maar ook de Koningsspelen. Alle kinderen zijn welkom om mee te doen en samen maken we de schooltijd leuker door te doen, te ontdekken en samen plezier beleven.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel met alle activiteiten mee kan doen.

Bedragen

De ouderbijdrage is voor Stichting Codenz vastgesteld op € 35,- per kind per schooljaar. Voor tweede en volgende kinderen uit een gezin is de bijdrage € 32,50 per kind. Voor kinderen die vanaf januari instromen geldt een gereduceerd tarief van € 25,- voor het eerste en €20,- voor elk volgende kind.

Kinderen die na 1 mei op school komen betalen geen ouderbijdrage meer in dat schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig.

Voor het schoolreisje en het schoolkamp vragen we een aanvullende bijdrage in de kosten. Via PARRO wordt u geïnformeerd over de hoogte van het bedrag.

Tussenschoolse opvang

Leerlingen kunnen tussen de middag overblijven op Aan Boord. De kinderen eten in groepen van maximaal 20 kinderen onder begeleiding van gecertificeerde overblijfouders. De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de directeur van de school. De coördinator van de overblijfcommissie is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor het overblijven is een TSO-reglement vastgesteld. Dit reglement ligt ter inzage op school en is te lezen via de schoolwebsite www.pcbaanboord.nl.

Coördinator overblijfcommissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De tarieven voor een jaarabonnement voor het overblijven zijn als volgt:
1 dag per week overblijven € 50,- per kind per jaar
2 dagen per week overblijven € 70,- per kind per jaar
3 dagen per week overblijven € 90,- per kind per jaar
4 dagen per week overblijven € 100,- per kind per jaar

Betaling
Voor het betalen van het abonnementsgeld wordt via WIS-collect een factuur aangeboden.

Strippenkaart
Er is ook een 5- strippenkaart beschikbaar voor € 12,50. Deze kaart is verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator. Achteraf worden de kosten in rekening gebracht via een WIS-collect factuur.

Schoolmelk
Bij het overblijven schenken we schoolmelk. Voor de leerlingen met een allergie is er ook sojamelk en/of appelsap. Elke overblijver krijgt een schoolbeker in bruikleen. De beker komt schoon op school en gaat vies mee naar huis. Bij het verlaten van de school wordt de beker weer ingeleverd. Regelmatig wordt het eten op school wat meer feestelijk: met tosti’s, groente traktaties of andere gezonde verrassingen.

Aanwezigheid
Ouders worden geacht het kind af te melden als het ziek is. Dit kan bij de groepsleerkracht. Er wordt gecontroleerd op aanwezigheid.

Image

Sponsorbeleid

De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het sponsorconvenant zoals dat is ondertekend door Verus. Het convenant beoogt het onderwijsinhoudelijk te vrijwaren van commerciële beïnvloeding. De door de school aan de sponsor te leveren tegenprestatie mag dus niet bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen leerlingen niet tegen hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.