Wij zijn een protestants-christelijke basisschool. Dat betekent dat iedereen die in de school werkt zich in het dagelijks denken en doen laat leiden door het evangelie.
We willen de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel en de verhalen vertalen naar de tijd waarin we leven. We laten ons christen-zijn zien in onze omgang met elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen respect en waardering kunnen aanvoelen en onder woorden kunnen brengen. Daarbij hoort ook respect voor andermans eigendommen, goed omgaan met het milieu en het zorgdragen voor mensen dichtbij en veraf.

Samen vieren
Van ouders en kinderen die geen christelijke achtergrond hebben, verwachten wij een respectvolle omgang met onze christelijke identiteit. 's Ochtends luisteren we naar een Bijbelverhaal, praten er over door en zingen samen. Elke week wordt er gestart met een gezamenlijke weekopening, waarin verteld wordt wat het weekthema van de Bijbelverhalen is. Iedere groep heeft één keer per jaar een groepssluiting waarbij de groep presenteert wat zij over het thema hebben geleerd. De feesten van de Bijbel vieren wij indien mogelijk samen: leerlingen, ouders en leerkrachten. Kerst en Pasen worden om beurten in de kerk of in school gevierd. De school kent een gebedsgroep georganiseerd door ouders. Jaarlijks zijn er twee zendingsprojecten: een doel dichtbij en een doel veraf.Van ouders en kinderen die geen christelijke achtergrond hebben, verwachten wij een respectvolle omgang met onze christelijke identiteit. 's Ochtends luisteren we naar een Bijbelverhaal, praten er over door en zingen samen. Elke week wordt er gestart met een gezamenlijke weekopening, waarin verteld wordt wat het weekthema van de Bijbelverhalen is. Iedere groep heeft één keer per jaar een groepssluiting waarbij de groep presenteert wat zij over het thema hebben geleerd. De feesten van de Bijbel vieren wij indien mogelijk samen: leerlingen, ouders en leerkrachten. Kerst en Pasen worden om beurten in de kerk of in school gevierd. De school kent een gebedsgroep georganiseerd door ouders. Jaarlijks zijn er twee zendingsprojecten: een doel dichtbij en een doel veraf.

PCB Aan Boord is een school in ontwikkeling en, in beweging
Die beweging hebben we willen uitdrukken in ons logo. In het logo is de boeg van een schip waar te nemen. In dat schip ben je veilig en geborgen. Geloof, hoop en liefde staan centraal. God wil onze Leider zijn en ons richting geven. Met Hem aan boord mogen we in vertrouwen de toekomst van onze school tegemoet zien. Op het schip staan een meisje en een jongen als kapitein. Hiermee komt het mede- eigenaarschap van leerlingen in het leerproces tot zijn recht. De leerlingen zijn mede-eigenaar in het uitvoeren van onze missie: het bieden van talentvol onderwijs vanuit hoofd, hart en handen.