‘We werken graag
samen met ouders’

‘We werken graag
samen met ouders’

Ons onderwijs kunnen we alleen vormgeven dankzij de hulp ouders. Zij zetten zich op allerlei manieren in voor onze school en dat wordt gewaardeerd. ‘We maken graag gebruik van de talenten van ouders’, vertelt Niels Ehlting, leerkracht van groep 8.
‘Om ouders te betrekken bij de activiteiten op school, hebben we een activiteitenlijst gemaakt. Wat zijn je talenten? Wat vind je leuk om te doen? Waar heb je plezier in? Op deze lijst kunnen ouders aangeven wat ze graag zouden willen doen. En dat is heel divers: van luizen pluizen, het aanleggen van elektra, het gezellig inrichten van het themahuisje of het helpen bij het onderhouden van de moetuin.’

Lezen met kinderen

‘Ook in de klas hebben we de hulp van ouders nodig. In de onderbouw om met kinderen te lezen, een spelletje te doen of kleine groepjes te ondersteunen. Daar kunnen we gelukkig rekenen op de hulp van veel ouders. In de bovenbouw hebben we vooral hulp nodig voor het rijden en begeleiden tijdens excursies.’
Image

‘Ouders zijn belangrijk’ - Niels

Image

Nieuwsbrief

‘We werken dus veel samen met ouders en houden hen ook op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze school. Zo komt er één keer per maand een nieuwbrief uit, plaatsen we nieuws en activiteiten op de website en gebruiken we de Parro app. Ouders krijgen dan van de leerkracht een berichtje en foto van een leuke activiteit tijdens een schooldag.’

Driehoeksgesprek

‘Tijdens het schooljaar hebben we drie keer een driehoeksgesprek met leerlingen en hun ouders. Vlak na de start van het schooljaar, na het rapport begin februari en aan het einde van het schooljaar. De kracht van deze gesprekken is dat de leerkracht niet te veel aan het woord is, maar het kind en de ouders. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van wat het kind bezighoudt.’

Aan Boord Got Talent

‘Ouders krijgen bij ons de ruimte om met ideeën te komen. Zo organiseert een moeder Aan Boord Got Talent. Een heel gezellige middag waar kinderen hun talenten mogen laten zien op het podium.’
Image