Geloven is meer dan
het lezen uit de bijbel

Geloven is meer dan
het lezen uit de bijbel

God is liefde en dat stralen we uit op onze school. We bidden samen, lezen uit de bijbel, zingen christelijke liederen en leren kinderen hoe ze de boodschap van Jezus kunnen toepassen in hun leven. ‘We helpen kinderen om het geloof écht te beleven’, zegt leerkracht Marieke Berk van groep 1.
‘Op maandagochtend openen we met alle klassen in de grote hal de nieuwe week. We steken een kaars aan, zingen samen liederen en hebben aandacht voor nieuwe leerlingen en voor kinderen die iets verdrietigs hebben meegemaakt. Tijdens deze weekopening maken we ook het nieuwe thema bekend en worden de Bijbelverhalen geïntroduceerd.’

Uit de Bijbel lezen

‘In alle klassen is een samenleesbijbel aanwezig, waaruit iedere dag wordt voorgelezen. In groep 1 is dat vaak aan het begin van de dag. We steken in de klas ook een kaars aan, zingen en lezen dus uit de bijbel. Daar hebben we geen specifieke methode voor; we werken met thema’s. We zoeken er ook altijd een bijpassend lied bij.’

Een Bijbelverhaal dichtbij

‘We besteden op school veel aandacht aan vieringen. Onze kerstviering is ieder jaar in De Ark. Iedere klas heeft een aandeel in de viering en ouders en opa’s, oma’s zijn van harte welkom om mee te gaan. Ook staan we uitgebreid stil bij Pasen. De kinderen mogen de viering helemaal zelf vormgeven en dit is altijd een succes.’
Image

‘God is liefde’ - Marieke

Image

Geloof beleven

‘Beleving, daar draait het om. Daarom openen we de week gezamenlijk, hebben we kringmomenten en hebben we een groepsluiting waarmee we het thema afsluiten. Dan is de cirkel rond. Iedere maand is er een andere groep aan de beurt om de groepsluiting vorm te geven. Kinderen uit groep 1 die een liedje zingen en muziek maken. Of groep 8 die het Bijbelverhaal vlogt. Kinderen leren op deze manier van jongs af aan op het podium staan, maar ook om samen te werken en te presenteren.’

Vieringen

‘We vieren de christelijke feesten uitgebreid. Kerst en Pasen worden afwisselend op school en in de kerk gevierd. Met Hemelvaart hebben we een keer samen met ouders en kinderen om 07.30 uur in het bos ontbeten, samen gezongen en de natuur (Gods schepping) wakker zien worden. Onze christelijke identiteit is meer dan het lezen uit de Bijbel.’

Ieder kind is uniek

‘Onze identiteit wordt ook door ouders gedragen. Een aantal van hen vormt een gebedsgroep. Als school voelen ons door gebed gedragen (ouders, kinderen en leerkrachten).’
Image